Pojekt elektronické univerzity Euni

Projekt elektronické univerzity Euni (www.euni.cz) byl spuštěn v květnu 2006 jako první e-learningový program kontinuálního vzdělávání lékařů a lékárníků v ČR. Světlo světa spatřil díky spolupráci s 1. LF UK v Praze a LF MU v Brně. Česká lékařská i Česká lékárnická komora rozhodly zařadit Euni do systému vzdělávání, což znamená, že lékař může získat 8 a lékárník 6 kreditů po absolvování testů složených z otázek a klinických kazuistik.

Vzdělávání se nyní účastní 7700 „studentů“, přičemž stále více lékařů a lékárníků využívá možnosti on-line konzultace s autory témat. Nyní je zpracovaných 32 lekcí ze všech odborností, mezi nejvyhledávanější patří Diagnostika akutního zánětu autorky MUDr. Jaroslavy Laňkové ze SVL, Diabetes mellitus prof. MUDr. Štěpána Svačiny z 1. LF UK Praha, Kombinovaná hormonální antikoncepce od MUDr. Petra Křepelky z UPMD Praha a Žilní nedostatečnost od prof. Pospíšilové a doc. MUDr. Lenky Veverkové z LF MU Brno.

Ohodnoťte tento článek!