Pojištění proti škodám

Dotaz: Jsem letitou čtenářkou časopisu Sestra a mám dotaz do vašeho právnického okénka. Jsem zdravotní sestra a pracuji ve státním zdravotnickém zařízení. Můj zaměstnavatel je samozřejmě pojištěn proti škodám způsobeným v souvislosti s výkonem povolání svých zaměstnanců. Chtěla bych se však také já osobně pojistit proti této škodě. Poradíte mi, jaký druh pojištění mám zvolit? Děkuji Hana S.

Vážená paní Hano, se zájmem jsme se seznámili s obsahem vašeho dotazu a uvádíme k němu následující: Z vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda se chcete pojistit pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, nebo zda se chcete pojistit pro případ, že by se vám v souvislosti s výkonem povolání např. stal pracovní úraz. Zaměstnavatel je ze zákona pojištěn pro případ náhrady škody z titulu své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Pro případ poškození svého zdraví (a nejen pracovním úrazem) se může pojistit jednoduše. Domnívám se, že každá pojišťovna, která působí na našem trhu, nabízí několik různých druhů tzv. životních pojistek, které zahrnují i zdravotní pojištění. Takové pojištění je důležité pro každého zaměstnance. Je statisticky dokázáno, že ještě více úrazů než pracovních nastane při cestě do zaměstnání a ze zaměstnání.
Pokud se týká odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, je běžné, že v praxi si často uzavírají různé osobní pojistky účetní. Tam může jít o škodu způsobenou přehlédnutím, drobnou záměnou číslic apod. To se pak hodnotí jako nedbalost a zaměstnanec může odpovídat až do výše 4,5násobku svého průměrného výdělku. Zákoník práce zná tzv. obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, ale tam se musí zaměstnanci prokázat zavinění, byť nedbalost. Nikdo jiný po vás jako zaměstnanci škodu uplatňovat nemůže. Přitom odhlížím od odpovědnosti zaměstnance za škodu na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování a od odpovědnosti zaměstnance za škodu na svěřených předmětech.
Lituji, ale osobně vám žádnou pojišťovnu ani žádný konkrétní produkt nenabídnu, neznám přesně vaši poptávku, resp. odborníky na pojištění jsou zaměstnanci pojišťoven působících na našem trhu. Doporučuji vám proto navštívit dvě tři pojišťovny, ke kterým máte důvěru (to je velice důležité), a požádat je, aby vám prezentovaly své produkty, které by pokryly vaše představy, a poté si v klidu domova vyberte bez ovlivňování některým pojišťovacím agentem pro vás nejpřijatelnější a finančně výhodnou variantu.

Ohodnoťte tento článek!