Polemika

Vážená redakce!

Chtěla bych touto cestou reagovat na článek „Postřehy sestry domácí péče“, uveřejněný v Sestře 5/2000. Sestra Z. H. uvádí: „Malá je hlavně spolupráce se sociální sestrou nemocnice, která nemá dostatečnou snahu vysvětlit rodinám výhody této péče. Přesouvá pacienty hlavně charitě, což je pro nás, civilní sestry, naprosto ponižující, přestože v řadě případů zajistíme daleko lepší zdravotní péči.“

Z tohoto článku mi bylo smutno a cítila jsem velkou nespravedlnost. Nevím, jakým právem autorka tohoto článku odsuzuje zdravotní sestry v charitě. Zřejmě se jedná o Charitu, neboť jiná nepatří mezi poskytovatele domácí péče.

V Charitě pracují zdravotní sestry, máme požadované vzdělání, mnoho sester z našich řad si doplňuje vzdělání v IDV PZ v Brně (Příprava ve speciálním úseku práce v domácí péči, Příprava ve speciální úseku práce v řízení a organizaci domácí péče, Kurz v rehabilitačním ošetřování, Zajištění nutriční podpory nemocných v těžkých stavech, aj.). A také nevím, jakým právem posuzuje kvalitu naší ošetřovatelské péče. Pokud pisatelka takto směle proti sestrám z Charity vystoupila, bylo by vhodné se alespoň podepsat plným jménem.

Pracuji v Charitě Zábřeh již od roku 1994, od roku 1997 jako vrchní sestra. Mimo uvedených kurzů úzce spolupracuji s IDV PZ v Brně, jsem školitelkou domácí péče. V letošním roce jsem byla přijata ke studiu bakalář ošetřovatelství na LF UP v Olomouci. Jsem členkou České asociace sester – sekce domácí péče. Pravidelně se zúčastňujeme jejích seminářů. Také Arcidiecézní charita Olomouc pro nás zajišťuje každé dva měsíce odborné semináře. Poskytujeme komplexní domácí péči – ošetřovatelskou i pečovatelskou, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, včetně svátků, a to i v malých vesničkách, velmi od sebe vzdálených, což je časově i finančně náročné.

Jsme schopni okamžitě reagovat na potřeby našich klientů, o čemž svědčí i jejich spokojenost s naší péčí. V naší Charitě pracuje 16 zdravotních sester v 5 střediscích – Zábřeh, Mohelnice, Postřelmov, Štíty a Dubicko. Každé středisko je vybaveno telefonem se záznamníkem, zdravotnickým materiálem, máme k dispozici 9 aut, glukometry, mobilní telefony, sterilizátor, sklad zdravotnického materiálu, zapůjčujeme prostředky zdravotnické techniky.

Je to snad málo? V čem jsme horší?

Ludmila Nováková,

Charita Zábřeh

Ohodnoťte tento článek!