Pomoc dětem, které nerostou

Růstovou retardací trpí v ČR na 5400 dětí předškolního věku a MUDr. Božena Kalvachová, CSc., z Endokrinologického ústavu a Dětské kliniky 2. LF v pražském Motole, zdůrazňuje, že mnohdy zůstává neodhalena v době, kdy ji lze ovlivnit. K příčinám malého vzrůstu patří i poruchy hormonální, relativně nejčastější je nedostatek růstového hormonu, který se tvoří v podvěsku mozkovém. Organismus některých dětí ho není schopen produkovat, u jiných k tomu dochází v důsledku úrazu, zánětu, nádoru atd.

U vrozeného deficitu se růst do výšky zpožďuje obvykle okolo dvou let věku, u chlapců se v pubertě může růst zpomalit častěji než u dívek. Pro správný růst je potřebná souhra hormonů, především štítné žlázy, pohlavních, nadledvinových a dalších. Děti, jejichž růstový hormon organismus dostatečně nevytváří, jím mohou být léčeny ve specializovaných ordinacích. Jde o léčbu přísně individuální, které předcházejí složitá vyšetření a je značně nákladná. V ČR ji plně hradí zdravotní pojišťovny. Horší a s menší šancí na léčení jsou poruchy receptorové, tedy poruchy na růstové chrupavce. www.detskyrust.cz

Ohodnoťte tento článek!