Pomůcky pro imobilní ve švédském pojetí

Hlavním cílem mé služební cesty ve Švédsku bylo seznámení se s pomůckami a všemi výrobky potřebnými pro ošetřování nemocných se sníženou mobilitou a imobilních nemocných. Pro mě tedy velmi zajímavé téma, neboť pracuji na oddělení doléčování nemocných, kde většinou řešíme právě tyto problémy. Využití pomůcek v praxi jsme měli možnost sledovat ve dvou špičkových ošetřovatelských domech – Trollsjögarden a Bergagarden v Eslöv.

První informace a první zážitky

První den pobytu nás (skupinu 4 lidí) přivítal management hostitelské firmy, výrobce pomůcek pro osoby se sníženou mobilitou. Seznámili jsme se s organizací výroby (od vývoje až po užití) zvedáků nemocných, různých vozíků, pojízdných van a celého koupacího systému, to vše se zaměřením na částečně nebo zcela imobilní nemocné. Cílem výrobního programu firmy je udržování a zlepšování mobility, což je vždy podmínkou vysoké kvality péče o nemocné. Graficky to znázorňuje okruh „osmi pozitivních faktorů“, jakou cestou jít, aby bylo dosaženo co největšího efektu při zlepšování nebo alespoň zachování mobility. (Viz obr. 1).

Na přednášky v úvodu navazovaly praktické ukázky funkcí zvedacích systémů pro mobilizaci nemocných a kompletního koupacího systému, včetně bazénu pro hydroterapii. (V současné době je tento bazén v provozu v DD Třebíč.)

Nahlédli jsme i do výroby, kde byla na první pohled zřejmá perfektní organizace práce, kdy spoluprací všech zaměstnanců dochází ke kompletaci výrobků a neustálému vývoji nových zařízení podle zájmu zákazníků. Ze všech vyzařuje vzájemný respekt a ochota spolupracovat a podílet se na vzniku něčeho nového. Dostali jsme se též do provozu s výrobou dezinfektorů a vyplachovačů podložních mís a močových lahví, viděli jsme též výrobu koupacího systému.

Ošetřovatelský dům Bergagarden

Ošetřovatelský dům Bergagarden (viz obr. 2) má 45 obyvatel, z nichž každý má svou velice dobře vybavenou garsoniéru. (Viz obr. 3). Obyvatelé mají možnost si podle svého přání přivést vlastní nábytek. Všichni ležící nemocní mají polohovací lůžka s antidekubitními matracemi. Pracuje zde 9 ošetřovatelek na 15 obyvatel. Zajišťují pro ně všechny potřeby – připravují snídaně a večeře, pomáhají vyprat, vyžehlit, pokud obyvatelé tuto činnost nezvládnou atd. Jinak jsou co nejvíce aktivováni, sami pomáhají při přípravě jídla, úklidu apod. Ošetřovatelky vystudovaly dvouletou školu. Kromě základní péče pečují o převazy, podávají léky, injekce a provádějí veškerou ošetřovatelskou péči. Pracuje zde na poloviční úvazek pouze jedna registrovaná zdravotní sestra. Denně do domova dojíždí a mimo své hodiny je na telefonu jako konzultantka. Tato sestra má na starosti ještě ošetřovatelský dům Trollsjögarden.

Ošetřovatelský dům Trollsjögarden

Tento ústav (viz obr. 4) má 72 obyvatel, pracuje zde 45 ošetřovatelek a již zmíněná registrovaná zdravotní sestra na poloviční úvazek. Lékař za obyvateli dojíždí třeba přes celé město, pokud si to přejí. A ještě jedna zajímavost – lékaři v těchto domech nemají ve zvyku měnit místo provozování své profese a obvykle zůstávají po celý život. Vytvářejí se tak pevné vazby mezi nimi a obyvateli domovů. Švédským specifikem je i to, že lidé odcházejí z vlastního domova do ošetřovatelských domů až, když opravdu potřebují pomoc ošetřovatelky, tj. když rodina sama přes vešerou snahu péči nezvládá.

A ještě něco pro nás naprosto neobvyklého: Ošetřovatelské domy ve Švédsku se nepotýkají s nedostatkem peněz! Každý obyvatel platí poplatky, nájemné, služby, stravu a ošetřovatelskou péči. Na mizinu to však nikoho nepřivede, protože platí a dodržuje se podmínka, že každému musí zbýt z měsíčního příjmu částka 1420 švédských korun. Pokud obyvatel není schopen po odečtu kapesného vše zaplatit, doplatí za každého zbývající částku město.

V obou ošetřovatelských domech byla velmi přátelská atmosféra, ochota ukázat a odpovědět na všechny naše dotazy. Domy byly vybaveny dostatečným množstvím pomůcek, zvedáků apod. Z ošetřovatelek vyzařovalo, že vědí, jak důležité je zajistit obyvatelům pohyblivost co nejdéle, umožnit jim vstát z lůžka, jít na toaletu, osprchovat se. Všichni tu vědí, že zajištění pohyblivosti lidí je současně i zajišťování jejich důstojnosti. Pohyblivost obyvatele se pozitivně odrazí v zachování jeho tělesných funkcí, sníženém riziku komplikací, jeho svěžesti a aktivitě. A je jasné, že aktivnější a spokojenější člověk přenáší důležité a pozitivní impulzy zase na pečovatele a tím vlastně zpětně ovlivňuje i kvalitu péče.

Nezbytné předpoklady pohyblivosti – dostatek místa, správné zabezpečení pomůckami a dobré pracovní techniky – jsou klíčem k dobré a účinné ošetřovatelské péči. Propojení mezi pozitivními účinky na obyvatele a pozitivními účinky na ošetřovatele se jasně odráží v kvalitě péče. Prostor a mechanické pomůcky zajišťují mobilitu obyvatelů, v důsledku čehož je:

Kapacita srdce, plic a krevního oběhu udržována na stálé úrovni.

Riziko zápalu plic je redukováno, také rizika trombózy, proleženin jsou díky dobrému krevnímu oběhu snížena.

Hygiena a výkony s ní spojené jsou zdokonaleny. Funkce střev pacienta se stává při pohybu maximálně uspokojivá. On sám pak shledává chození na toaletu mnohem snadnější než používání podložní mísy v lůžku.

A to nejdůležitější nakonec: Ošetřování obyvatel ve Švédsku je založeno na bezvadných mezilidských vztazích, vzájemném respektu a ochotě. Fota archív autorky

Obr. 1 – Osm pozitivních faktorů

Obr. 2. – Ošetřovatelský dům Bergagarden

Obr. 3 – Garsoniéra pro jednoho obyvatele

Obr. 4 – Ošetřovatelský dům Trollsjögarden

Ohodnoťte tento článek!