Pooperační péče v urologii

Urologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií onemocnění vývodných cest močových a mužského pohlavního ústrojí. Vývodné cesty močové jsou složeny z pánvičky ledvinné, močovodů, močového měchýře a močové trubice. Z mužského pohlavního ústrojí bývá nejvíce postižená prostata.


SOUHRN

Následující příspěvek se věnuje pooperační péči v urologii. Je zaměřený především na uretroplastiku, která patří z hlediska pooperační péče k těm zajímavějším, zejména proto, že se provádí pouze v několika nemocničních zařízeních.


V naší nemocnici pečujeme o urologické pacienty na chirurgicko-traumatologickém oddělení, kam se pacienti přijímají jak ke konzervativní terapii, tak k chirurgické péči. K urologickým operacím přijímáme pacienty plánovaně. Operace, které se u nás provádějí nejčastěji, jsou cirkumcize, operace hydrokély, orchiektomie, uretroplastika, epicystostomie, TURP (transuretrální resekce prostaty) a občas také radikální prostatektomie, cystektomie a nefrektomie.

Každý pacient je po operaci převezen na dospávací pokoj, kde je monitorován – po operaci v celkové anestezii 2 hodiny, po operaci ve spinální anestezii 4 hodiny. Další pooperační sledování se odvíjí podle celkového stavu pacienta. Kromě fyziologických funkcí (tlak, pulz, SaO2, dechová frekvence, vědomí) sledujeme operační ránu, odpad z drénu (svodný drén, Redonův drén) podle typu operace. Velký důraz je kladen na bolest pacienta, kterou hodnotíme pomocí VAS (vizuální analogová škála), zaznamenáváme ji, podáváme analgetika podle ordinace lékaře a sledujeme jejich účinek. Důležitou součástí pooperační péče v urologii je sledování moči, kdy sledujeme její množství, barvu, zápach a hustotu, s čímž souvisí i péče o PMK a vedení bilance tekutin.

Po skončení doby monitorace na dospávacím pokoji je pacient přeložen a předán sestře na standardní oddělení, kde je dále sledován podle ordinace lékaře. Sestra na standardním oddělení nadále sleduje fyziologické funkce, stav operační rány a funkčnost drénů, bolesti, močení, pečuje o PMK a pokračuje ve vedení bilance tekutin, podává tekutiny a pacientovi zajišťuje celkový komfort.

Kazuistika

Substituční uretroplastika je rekonstrukce zúženiny močové trubice, kdy se odstraňuje postižená tkáň močové trubice, která se nahrazuje lalokovou plastikou, kdy se využívá štěp z kůže či sliznice vnitřní strany tváře nebo z dolního rtu. 70letý pacient trpící dysurií, retencí moče a opakovanými záněty močových cest byl indikován urologem k operaci striktury uretry, stav k substituční uretroplastice s užitím labiálního štěpu. Hospitalizace pacienta trvala 7 dní.

Den operace: Pacient byl přivezen z operačního sálu na dospávací pokoj při vědomí, oběhově stabilní, operační rána klidná, neprosakovala, Redonův drén zachycoval sekret z rány, rána po odběru labiálního štěpu nekrvácela, vytvořená epicystostomie (uměle vytvořen vývod z močového měchýře přes břišní stěnu) byla funkční, PMK odváděl hematurickou moč. Pacient udával bolestivost na stupnici VAS 5, proto jsme podali analgetika, s efektem. Kontinuální monitorace funkcí na dospávacím pokoji trvala 2 hodiny, pak byl pacient ve stabilizovaném stavu převezen na standardní oddělení.

V rámci většího komfortu pacienta a usnadnění hojení rány po odběru labiálního štěpu byl pacientovi aplikován Mundisal gel obsahující látku cholinsalicylát, která působí protizánětlivě a zároveň tlumí bolest. Odběrové místo jsme ošetřovali 3krát denně. Abychom usnadnili hojení pooperační rány a snížili její bolestivost, podkládáme pod pacienta speciální nafukovací kolo, které je důležité zejména při posazování (podobně jako u rodiček po větších poporodních poraněních). PŽK byl funkční, profylakticky jsme podávali ATB i. v.

1. pooperační den: Při ranní úpravě jsme zahájili mobilizaci pacienta, tj. posadili jej na lůžku přes nafukovací kolo, vertigo neudával. Pacienta jsme tedy vertikalizovali z lůžka, doprovodili do koupelny a pomohli mu při hygienické péči. U pacientů po urologických operacích je velmi důležité sledovat bilanci tekutin. Pacient měl příjem tekutin celkem 4500 ml (2000 ml p. o. a 2500 ml i. v.) a výdej 3500 ml (epicystostomie 2000 ml a PMK 1500 ml). Specifická hmotnost moči byla 1016 kg/m3, moč hematurická. Operační rána neprosakovala, Redonův drén odvedl 50 ml, rána na dolním rtu klidná, nekrvácela. Subjektivně se pacient cítil dobře, bolestivost udával na stupnici VAS 2, bolest mírná, snesitelná, bez nutnosti analgetizace.

2. pooperační den: Pacient byl soběstačný, chodící, hygienickou péči provedl samostatně v koupelně. Nadále jsme monitoroval i bilanci tekutin, celkový příjem byl 1900 ml p. o., výdej 2500 ml (epicystostomie 1500 ml a PMK 1000 ml), moč narůžovělá, specifická hmotnost 1012 kg/m3, operační rána bez prosaku, při převazu nebyly patrné známky infekce. Redonův drén odvedl dalších 10 ml a mohli jsme jej extrahovat. Odběrová rána na dolním rtu byla klidná, pacient se cítil dobře, bolesti neudával. Také jsme extrahovali PŽK a v podávání ATB pokračovali perorálně.

3. pooperační den: Pacient byl soběstačný, chodící, hygienickou péči provedl samostatně v koupelně. Bilance tekutin byla pozitivní, moč měla žlutou barvu bez příměsi krve. Provedli jsme převaz operační rány nad symfýzou z důvodu lehkého prosaku. Pacient se vyprázdnil – stolice bez příměsi.

6. pooperační den: Pacienta jsme edukovali o péči o epicystostomii a PMK, vybavili pomůckami a v celkově dobrém stavu propustili do domácího ošetřování. Lékař doporučil kontrolu v urologické ambulanci za 14 dní, s plánovanou urografií. Pacient bude nadále užívat Biseptol p. o. podle ordinace urologa.

Závěr

Důležité je, aby se pacient po operaci cítil spokojeně. Jelikož urologie je obor, který se zabývá intimními partiemi těla, je nutné při péči o pacienty respektovat stud, pamatovat na zásady asepse při zavádění invazivních vstupů a převazech, neboť jakákoli infekce může práci specializovaného operačního týmu zničit a pacienta v citlivém pooperačním období poškodit. Naším cílem je, aby pacient odcházel spokojen a vedl co nejdříve plnohodnotný život.


O autorovi: Eva Látalová, Bc. Vladislava Weiglová
Chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Šternberk o. z., Středomoravská nemocniční a. s.

email: evlat@seznam.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Pooperační péče v urologii
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů