Poprvé s politiky

Stalo se tradicí, že jedenkrát za dva roky se společně sejdou pracovníci kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do tří let a dětských center, aby si předali zkušenosti ze své práce, vyslechli novinky v oblasti péče o děti a navázali nové kontakty mezi jednotlivými zařízeními. Nejnovější setkání se uskutečnilo vloni v říjnu ve Strážnici, pod patronací Kojeneckého ústavu v Kyjově.

V těchto ústavech tvoří většinu zaměstnanců SZP. Práce zdejších sester je někdy zdravotnickou veřejností podceňována, zřejmě z důvodu malé informovanosti. Ve skutečnosti je velmi náročná, vzhledem k tomu, že sestry ošetřují nejen zdravé, ale i handicapované a nemocné děti. Sestry proto musí být na vysoké odborné úrovni a k tomu ještě zdatné vychovatelky.

Mnoho sester je členkami Společnosti sociální pediatrie, kde se sdružují ti, kteří chtějí dětem nahradit chybějící rodinu nebo nalézt rodinu novou. (O těchto otázkách a mnoha dalších, týkajících se např. péče o handicapované děti, se na setkání ve Strážnici hovořilo).

Závěru jednání se zúčastnil ministr financí Ivo Svoboda a předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR Zdeněk Škromach. Bylo to poprvé od založení Společnosti sociální pediatrie v roce 1992, kdy vedoucí představitelé státu přijali pozvání a skutečně se ho také, i když na krátkou dobu, zúčastnili. Z. Škromach poděkoval všem pracovníkům těchto ústavů, a především sestřičkám, za péči, kterou věnují svěřeným dětem.

Za pracovní skupinu SZŠ při výboru

Společnosti sociální pediatrie

Jana Bystřická,

vedoucí sestra KÚ s DD,

Plzeň

Ohodnoťte tento článek!