Porada hlavních sester

V Praze se 21. února sešly na další z porad hlavní sestry zdravotnických zařízení ČR. Velkou pozornost si vysloužila přednáška o nežádoucích příhodách ve vztahu ke zdravotnickým prostředkům.

RNDr. Danuše Drahotová připomněla, že každé selhání jakéhokoli zdravotnického prostředku je nezbytné hlásit na SÚKL, ale konstatovala, že sem přichází mnohem víc upozornění ze států EU než z ČR. „Ve vědomí poskytovatelů zdravotnické péče není tato povinnost dostatečně známá, je třeba tomu věnovat větší úsilí,“ uvedla dr. Drahotová. „K selhání zdravotnického prostředku nemusí dojít vinou sestry, na vině může být i výrobce. Musíme si uvědomit, že jde o ochranu zdraví dalších pacientů, kteří by se mohli octnout vinou nekvalitního prostředku v ohrožení zdraví, nebo dokonce života,“ zdůraznila. Dr. Irena Nerudová hovořila o výzkumu spokojenosti sester. Anonymního šetření se zúčastnilo 462 respondentů ze sedmi fakultních nemocnic. Znovu se potvrdily staré známé bolesti, problémy se týkaly vztahu mezi lékaři a dalším zdravotnickým personálem, nedostatku personálu i malé ochoty kompetentních osob řešit problémy na pracovišti. V diskusi se také na kongresu hovořilo o probíhající registraci sester. Ke 20. únoru 2006 bylo registrováno 85 745 zdravotnických pracovníků, z toho 64 720 všeobecných sester. Do 31. března letošního roku, kdy končí platnost přechodných ustanovení, bude zřejmě podle dr. Nerudové registrováno až 110 000 zdravotnických pracovníků.

Ohodnoťte tento článek!