Poradna: Má zaměstnavatel právo vyžadovat prohlubování kvalifikace?

Dotaz: Pracuji v domově seniorů jako pracovník sociální péče. Zaměstnavatel mi nařídil absolvovat do 18 měsíců pečovatelský kurz. Já mám ale ukončenou střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra, což jsem prokázala maturitním vysvědčením. Je nařízení zaměstnavatele oprávněné? Děkuji za odpověď, L. M.

Zákoník práce v § 230 ZP ukládá zaměstnanci povinnost soustavně si prohlubovat kvalifikaci k výkonu práce sjednanou v pracovní smlouvě. Této povinnosti odpovídá oprávnění zaměstnavatele zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace uložit, a to i požadavkem, aby zaměstnanec absolvoval prohlubování kvalifikace u jiné právnické či fyzické osoby (zpravidla školy). Prohlubování kvalifikace může zajišťovat sám zaměstnavatel přímo na svých pracovištích vlastními zaměstnanci nebo jinými osobami, není však ani vyloučena častější forma školení, přípravy či studia u subjektu, který má prohlubování kvalifikace (školení) v předmětu své činnosti.
Účast na školení nebo jiných formách přípravy a studiu za účelem prohloubení kvalifikace je výkonem práce, za který zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, záleží na formě odměňování u konkrétního zaměstnavatele. Porušení povinnosti zaměstnance podrobit se školení, tedy již samotné odmítnutí účastnit se některé z nařízených forem, lze kvalifikovat jako porušení povinnosti vyplývající pro zaměstnance z předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Jestliže se zaměstnanec školení nezúčastní a jinou práci nekoná, může se jednat i o nepřítomnost v práci. Nepřítomnost na školení či studiu, protože je výkonem práce, může být posouzena jako neomluvená. Vzhledem k tomu, že školení nebo jiná forma přípravy a studium za účelem prohloubení kvalifikace se zpravidla provádí mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, jedná se o pracovní cestu se všemi z toho vyplývajícími důsledky (zejména nárokem na cestovní náhrady). Závěr: Z vašeho dotazu vyplývá, že máte ukončené vzdělání pouze v oboru všeobecná zdravotní sestra, to je skutečně ve zdravotnictví posuzováno jako všeobecný základ. A právě proto asi zaměstnavatel požaduje, abyste absolvovala speciální kurz zaměřený na problematiku sociálních služeb. Je třeba to chápat tak, že má zaměstnavatel o vás zájem, počítá s vámi jako s perspektivní zaměstnankyní a chce do vás vložit finanční prostředky na speciální prohloubení kvalifikace. Buďte proto tomu ráda.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!