Poradna pro nevyléčitelně nemocné

Nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým začala pomáhat nová telefonická poradna.
Nadační fond Umění doprovázet, který podporuje hospicovou a paliativní péči, zahájil od ledna 2013 provoz nové poradenské linky pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, pro jejich rodiny a blízké. Poskytované sociální a odborné poradenství je určeno těžce nemocným lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jejich onemocnění již nereaguje na léčbu kurativní a nastupuje léčba paliativní, hospicová. Služeb poradny mohou využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy. Poradna poskytuje informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé sociální situaci nemocného. Pracovníci poradny jsou připraveni poskytnout podporu nemocným, jejich rodinám a blízkým (pečujícím), zprostředkují psychologickou i duchovní pomoc. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé České republiky. Klient může kontaktovat pracovníky poradny na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz, po předchozí domluvě lze navštívit poradnu i osobně v Novém Strašecím.

(Umění doprovázet)

Ohodnoťte tento článek!