Posila mamární diagnostiky a léčby

Anna K. patronkou nového specializovaného pracoviště pro léčbu prsu.

Breast Unit Prague

Dne 20. září 2011 bylo na pražském Chodově slavnostně otevřeno nové specializované komplexní pracoviště pro včasnou diagnostiku a léčbu prsu Breast Unit Prague. Odborným garantem pracoviště je zakladatelka Mamma centra prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. Zařízení, resp. jeho první etapa, vznikalo podle evropských pravidel deklarovaných autoritami European Society of Mastology a Europa Donna a je nadstandardně vybaveno nejmodernější mamografickou a sonografickou technikou se všemi potřebnými návaznostmi.

Lékaři zde také budou využívat novou technologii pro biopsii prsu, která zatím nebyla v České republice uvedena do provozu. Tento nový přístroj lékařům umožňuje při malém ambulantním výkonu bez narkózy a pouze v místním umrtvení získat reprezentativní vzorek, aniž by byl proveden chirurgický zákrok. Využití přístroje významně přispívá k včasné diagnostice minimálních zhoubných nádorů, pomáhá zachovat nádorem postižený prs a v důsledku zachraňovat životy žen. Nové pracoviště vyplní chybějící a požadovanou kapacitu v síti screeningových pracovišť v Praze, přispěje k posílení screeningového programu a tím ke zlepšení deklarovaných českých dat.

Skupina odborníků usilovala již od konce 90. let 20. století o vytvoření celonárodního screeningového programu. Výsledkem těchto snah je sice funkční a pravidelně auditovaný celorepublikový mamární screening na více než 60 pracovištích v ČR (fungující od roku 2003), návštěvnost českých žen však dosáhla pouze 51 %. Pro plnou funkčnost screeningového programu je potřebné dosáhnout 80-90% účasti. V některých částech ČR, včetně Prahy, však chybí screeningová kapacita, což se projevuje mj. v dlouhé objednací době. Zároveň také v ČR chybělo integrované pracoviště vyššího typu, sloužící také jako konzultační, které by českou mamární diagnostiku směrovalo k integraci s evropskými požadavky na inovaci celkové mamární péče.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!