Poslední šance certifikovaných kurzů zdarma

O projekt vzdělávání zdravotníků financovaný z prostředků EU je stále zájem.
V letošním roce úspěšně pokračovaly certifikované kurzy pro NLZP pořádané na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně. Kurzy byly plně hrazeny z projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů a jsou spolufinancovány EU z ESF. Organizátorům se podařilo otevřít na podzim ještě několik posledních běhů. Zájemci tak mají opravdu poslední možnost získat nejen potřebný počet kreditů v rámci celoživotního vzdělávání, ale také zvláštní odbornou způsobilost. Kurzy úspěšně probíhají od začátku roku 2011. Instruktorka kurzů Světlana Jančaříková na jejich adresu uvedla: „Blížíme se do finále, v nabídce kurzů, které v nadcházejících měsících otevíráme, jsou již opravdu poslední běhy hrazené z dotací ESF, jež končí v březnu 2013. Kapacita většiny kurzů je naplněna, proto neváhejte s přihlášením dlouho.“ Informace o kurzech, které ještě pro podzim roku 2012 nabízejí volná místa a přihlášku do těchto kurzů, najdete na www.zeus.vzdelavanizdravotniku.cz. Potřebné informace najdete také na stránkách školy www.szsvzszlin.cz, či kontaktujte instruktorku kurzů na e-mailu svetlana.jancarikova@szsvzszlin.cz nebo na telefonu 577 008 120.

Ohodnoťte tento článek!