Potkat Jaroslava Skálu bylo velké štěstí

Ve věku 91 let zemřel 26. listopadu v Praze doc. Jaroslav Skála. Byl to velký člověk, který např. za hlubokého socialismu bez obalu napsal, že se společnost nachází ve varovném stadiu alkoholismu a mnoho neschází, a bude ve stadiu kritickém. Spotřeba alkoholu od té doby ještě stoupla. Říkat věci, ať se to líbí nebo ne, je další, co se od doc. Skály můžeme učit.

Někdy kolem roku 1979 jsem se rozhodl s pomocí jógy zachránit všechny závislé. Přišel jsem tehdy za ním a nápad mu předestřel. Kupodivu mě nevyhodil, ale nechal mě, ať to zkusím. Jógu jsem cvičil nejprve s jeho pacienty, a pak pokračoval jinde. Jóga je užitečná, ale závislost je složitější problém, než jsem si tehdy dokázal představit. Později jsem jej U Apolináře vídal, jak mistrně pracuje s velkou skupinou pacientů v socioterapeutickém klubu.

Za tuto zkušenost jsem vděčný, mnohokrát se mi hodila. Doc. Skála byl průkopníkem jak v prevenci a léčbě návykových nemocí, tak i v psychoterapii. Výcviková terapeutická komunita, kterou v 80. letech vedl, pro mě byla závanem svěžího jarního vzduchu. Jako nadřízený byl náročný, ale dokázal přijmout jiný názor. I za to jsem vděčný.

Jaroslavu Skálovi se říkalo docente, ale kvůli politickým překážkám se jím stal až po roce 1989 a s úsměvem popisoval, jak překvapil jednoho akademického gratulanta zmínkou o profesuře. Sebevědomí, dobré nápady ani energie mu v životě nescházely. Skromnost by však v jeho případě ani nebyla namístě.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. www.drnespor.eu

Ohodnoťte tento článek!