Potravinové doplňky nejsou alternativou v léčbě erektilní dysfunkce

Je asi přehnané tvrdit, že neexistuje přírodní látka se spolehlivým účinkem na erekci, avšak u žádné z volně prodejných rostlinných drog s těmito účinky nebyl dosud proveden seriózní klinický kontrolovaný pokus, přestože některé přípravky tuto skutečnost na svých příbalech uvádějí.

SUMMARY It may be too strong to claim that there is no a natural substance with reliable effect on erection. On the other hand no creditable clinical controlled study has been done in over the counter plant drugs, although some of the drugs have this information in the leaflets.

Historie medicíny je plná pozitivních příkladů, kdy jako lék byl využit rostlinný či jiný přírodní prostředek. Mnoho léčebných přípravků má také svůj původ v bylinách. V sexuologii je to například alkaloid yohimbin, který má řadu nežádoucích účinků, a proto musí být užíván v přesně stanovených dávkách a pod dohledem lékaře. U žádné z volně prodejných rostlinných drog, které mají mít blahodárný účinek na erekci, nebyl dosud proveden seriózní klinický kontrolovaný pokus, přestože některé přípravky tuto skutečnost na svých příbalových letácích uvádějí.

U potravinových doplňků se nyní testuje pouze neškodnost pro lidský organismus, jejich účinek podle
standardních medicínských kritérií prokázán není. Potravinové doplňky také na rozdíl od léků na předpis (mezi něž léky na erektilní dysfunkci patří) mohou být propagovány reklamou, která zdůrazňuje velký přínos pro pacienta i přesto, že jejich výhodnost je přinejmenším diskutabilní, ne-li zcela klamavá.

Kde se bere spokojenost?

Potravinové doplňky využívají tzv. placebo efektu. Každá látka podaná pacientovi – ať již účinná, neúčinná či sporná – bude přibližně ve 25 % (někdy i více) případů z krátkodobého hlediska účinná. Pacient uvěří, že mu látka pomůže, a to se opravdu stane. Z ekonomického hlediska – tedy z hlediska prodejnosti přípravku – je toto číslo dostačující. Ze sta lidí, kteří si přípravek koupí, bude 25 lidí velmi spokojených a koupí si jej znovu.

Zdálo by se tedy, že pokud potravinové doplňky fungují jako placebo, lze je doporučovat, protože alespoň některým lidem pomohou. Proti tomuto tvrzení existují dvě zásadní námitky:
* erektilní dysfunkce může být příznakem jiné nemoci, proto je velmi důležité, aby pacient navštívil lékaře,
* placebo je jednoznačně definované jako látka neúčinná, takže je prokázáno, že žádným jiným než psychologickým či „placebo-biologickým“ mechanismem nefunguje; použití placeba jinde než v klinickém výzkumu je eticky sporné, nicméně pokud se k tomu lékař rozhodne, pacient musí být o této možnosti informován a musí s tím souhlasit.

Je popsáno několik psychických mechanismů, jakým způsobem funguje placebo efekt. Primárně placebo snižuje pacientovu úzkost, ten má pocit, že se začíná jeho problém řešit. V druhé řadě sugestivním způsobem „nasedá“ na pacientovo očekávání a víru, že právě tento lék (podán tímto lékařem) bude pro něj účinný. Placebo efekt lze také vysvětlit na základě podmiňování. Tyto mechanismy naopak vyvolávají fyziologické odpovědi, jež mohou ovlivnit patofyziologii choroby na neurální, imunitní, endokrinní, kardiovaskulární nebo orgánové úrovni, čímž se zmírňují symptomy nemoci.

Placebo versus pseudoplacebo

V žádném případě se však za placebo nemůže vydávat potravinový doplněk, který je navíc velmi draze prodáván. Potravinový doplněk je v tom případě vlastně pseudoplacebo a pacient je podveden. U pseudoplaceba také hrozí, že nejenže pacientovi nepomůže, ale mnohdy může vést i k nežádoucím účinkům. Pro lékaře z toho vyplývá nutnost seznamovat pacienty s účinky placeba a před užitím jakéhokoli přípravku (potravinového doplňku) si pomocí výsledků standardního vědeckého výzkumu ověřit jeho účinnost. Pak teprve lze s čistým svědomím přípravek pacientům doporučovat. Toto prokázání účinnosti však v současné době u žádného potravinového doplňku neexistuje.

Placebo má navíc omezenou dobu účinnosti. Jak vyplývá z mnoha dlouhodobých studií, zejména u depresí či bolestí přetrvával placebo efekt první čtyři týdny, pak jeho účinek vymizel a nemoc se vrátila či zhoršila. Doplňky stravy tedy mohou fungovat pouze tehdy, pokud se jednoznačně oddělí účinná látka a bude testována ve dvojitě slepé randomizované studii po dostatečně dlouhou dobu. I přesto, že placebo efekt tedy může mít specifický léčebný účinek, nemůže být za něj potravinový doplněk zaměňován, neboť ten je pouze pseudoplacebem a jeho účinek je maximálně s placebem srovnatelný. Minimálně z etického hlediska ale není přípustné vydávat za léčbu placebo efekt, který může pacientovi v důsledku uškodit.

Co dělat s erektilní dysfunkcí?

V zásadě je na to velmi jednoduchá odpověď: Nebát se svěřit lékaři. Může jít o praktického lékaře, urologa, sexuologa či psychiatra, ale i ostatní lékaři jistě poradí, na koho je možné se obrátit. Lékař zhodnotí celkový stav pacienta, zjistí, z jakých příčin se u něj porucha erekce vyskytuje, a nasadí léčbu jak primární příčiny poruchy, tak léčbu samotné erekce pomocí účinných léků.
Léky první volby jsou PDE-5 inhibitory v tabletové formě. Jedinou jejich absolutní kontraindikací je současné užívání nitrátů – tedy ne obecně onemocnění srdce. Ale i v případě užívání nitrátů je pacientovi s erektilní dysfunkcí možno pomoci. Je tedy evidentní, že přírodní nemusí vždy znamenat totéž jako „bezpečný“, a zcela jistě ne totéž jako „účinný“.


O autorovi: Mgr. Kateřina Hollá, MUDr. Martin Hollý, TH klinika, s. r. o., Praha, MeDitorial (hollka@gmail.com, mhll34@gmail.com)

Ohodnoťte tento článek!