Použití inovovaného krytí při léčbě chronických ran

Autorka článku prezentuje své zkušenosti s bioaktivním krytím vhodným k léčbě chronických ran. Moderní krytí se vyvíjí, na trhu se objevují stále dokonalejší materiály. Vždy je třeba zvolit nejvhodnější krytí vzhledem ke stavu defektu, fázi hojení rány a přítomnosti infekce a k dalším potížím. Klíčová slova: chronické rány, bioaktivní krytí, infikovaná rána, hojení

SUMMARY
The author of the article pre-sents her experience with bioactive dressing suitable for treatment of chronic wounds. New dressing materials have been developed, they are chosen according to the condition of the wound, stage of healing and occurrence of infection. Key words: chronic wounds, bioactive dressings, infected wound, healing

Moderní krytí chronických ran napomáhá procesu hojení, má antibakteriální účinky, zajišťuje příznivé vlhké mikroklima v ráně a ulevuje od bolesti.

Na jaře roku 2009 jsem vyzkoušela při léčbě chronických ran sterilní vstřebatelné bioaktivní krytí Traumacel Biodress. Toto krytí jsem používala v kombinaci s přípravkem Hyiodine. Tato kombinace se mi velice osvědčila, nevýhodou byla jen nutnost používat ještě další, svrchní krytí rány. Otestovala jsem několik různých materiálů, ale s výsledkem jsem nikdy nebyla stoprocentně spokojená. Při použití sterilních čtverců byla nutná častější výměna, což mělo dopad nejen na finanční aspekt, ale přibyla také práce ošetřujícímu personálu. Moderní materiály s velkou absorpční schopností sice nebylo nutné měnit častěji, ale finanční náročnost převazů byla neúnosná.

Na podzim jsem dostala možnost vyzkoušet nový Traumacel Biodress Comfort. S velkým očekáváním jsem začala s používáním této inovované varianty známého krytí. Traumacel Biodress Comfort se dodává v balení, které obsahuje čtverec sterilního vstřebatelného bioaktivního krytí o velikosti 10 x 10 cm a neadherentní vysoce savé krytí o rozměrech 16 x 16 cm. Možnost střihat oba materiály je velkou výhodou. Manipulace s tímto materiálem je velice jednoduchá, časově nenáročná a po důkladné edukaci zvládne převázat ránu i rodinný příslušník nebo pacient sám.

Bohužel toto krytí nelze použít na infikované rány, se kterými se v praxi setkáváme velmi často. Na infikované rány proto výrobce vyvinul produkt Traumacel Biodress Disinfect. Obsah balení je shodný jako u Traumacelu Biodress Comfort, savé krytí ovšem navíc obsahuje antimikrobiální látku chlorhexidin. Toto antiseptikum ničí široké spektrum grampozitivních a gramnegativních bakterií. V ráně dochází ke snížení mikrobiální zátěže, vyčištění spodiny rány, nastartování a urychlení procesu granulace a epitelizace. Navíc toto krytí snižuje zápach z rány.

Při hledání vhodných materiálů často hraje velkou roli finanční dostupnost a v nemalé míře i komplikace při předepisování lékařem. Výhodou inovovaných výrobků z řady Traumacel Biodress je proto nejen to, že cena oproti původnímu vstřebatelnému krytí vzrostla minimálně, ale také fakt, že u tohoto krytí není nutné schválení revizním lékařem.

Mám-li celkově zhodnotit tyto dva nové materiály, pak pro nemocného jsou převazy bezbolestné, krytí se k ráně nelepí a celkový vzhled krytí je úhledný. Pro ošetřující personál je výhodou časová úspora a jednoduchost při přikládání a fixaci. Lékaři ocení cenovou dostupnost a minimální administrativu.


O autorovi: Kateřina Hanušová, úrazová chirurgie, FN Hradec Králové

Použití inovovaného krytí při léčbě chronických ran
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů