Použití jednorázových sterilních balíčků v praxi

Na železnicích neumírají lidé nijak výjimečně. Nejhorší vlakové neštěstí v České republice se stalo v roce 1995 v okrese Chrudim. Ve vlaku tehdy bylo 23 osob, 19 z nich zemřelo. Ve světě však mívají železniční neštěstí daleko větší následky. Příkladem je duben roku 2008, kdy se v Číně srazily dvě vlakové soupravy: 70 lidí zahynulo a více než 400 lidí bylo zraněno.

SUMMARY

Railway related deaths are not uncommon. The most serious train accident in Czech Republic happened in 1995 near Chrudim. There were 23 people on the train, 19 of them died. Train catastrophes in the world have far more serious consequences. During the collision of two trains in April 2008 in China 70 people died and 400 were injured.

Datum 8. 8. 2008 bylo údajně datem magickým. I když numerologové varovali, že tato čísla nejsou příznivá, tak např. obřadní síně praskaly ve švech. Pro cestující rychlíku, který mířil z Krakova do Prahy, se tento den stal osudným. Při průjezdu stanicí Studénka byla vlaková souprava zasažena padající mostní konstrukcí. Malé zpoždění vlaku, který měl stanicí projíždět o 10 minut dříve, mělo za následek obrovskou tragédii.

O život přišlo 7 lidí, 40 bylo zraněno a transportováno do okolních nemocnic, ve kterých byla okamžitě vyhlášena pohotovost.U neštěstí zasahovalo 60 záchranářů, během chvilky vyjelo 20 sanitek. Horké chvilky zažívali i zdravotníci v nemocnicích. Ostravská Fakultní nemocnice spustila ihned po nehodě takzvaný traumatologický plán. Jedná se o soubor zdravotnických opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích a jsou konkrétní pro určitá zdravotnická zařízení. Traumatologický plán vychází z místních zvláštností a možností jednotlivých zdravotnických ústavů.

Na traumatologickém centru pracuji od jeho založení v roce 1991. Za celou dobu jsem zažila aktivaci traumatologického plánu dvakrát a v obou případech to byl rok 2008. Poprvé při srážce tramvají v dubnu ve Vřesině, podruhé při vlakovém neštěstí ve Studénce. V obou případech se ukázala úžasná obětavost všech zúčastněných pracovníků. Nikdo nepotřeboval dlouhé vysvětlování, proč je volán na pracoviště. Přijížděli i ti, kteří byli v osudnou dobu na dovolené a zdržovali se poblíž.

Během několika desítek minut se nám podařilo vyprázdnit celou 30lůžkovou standardní jednotku traumatologického oddělení a 4 lůžka intenzivní péče. Personál z ostatních chirurgických oborů s naprostou samozřejmostí přebíral pacienty, kteří byli na stávajících jednotkách, a přivážel prázdná lůžka. Solidarita lidí byla úžasná, nikdo neprotestoval, všichni pracovali s obrovským nasazením. Na urgentní příjem mezitím přijížděly první sanitky a helikoptéry neustále pendlovaly sem a tam. Pacienti byli špinaví, měli spoustu tržných ran, polámaná žebra, ale nebylo třeba urgentní operace.

Na urgentním příjmu se provedla základní diagnostika a pacienti byli ihned převezeni na lůžkové oddělení. A právě v těchto chvílích, jsme velmi ocenili jednorázové balíčky pod názvem MediSet, od firmy Hartmann-Rico. Jedná se o sterilní sety k různým výkonům, které obsahují kompletní sadu pro zákrok. V rámci urgentního příjmu jsme nejčastěji využili MediSet pro malý chirurgický výkon na lehčí traumatologická zranění (sutury apod). Nezbytným pomocníkem byl i MediSet pro zavedení centrálního žilního katétru a MediSet pro zavedení permanentního močového katétru.

Velikou výhodou bylo to, že MediSet byl k dispozici ihned, nikdo se tak nemusel zdržovat přípravou a dohledáváním jednotlivých pomůcek, jako jsou stříkačky, jehly, krytí, roušky tampony a nástroje. Byla zaručena kvalita a bezpečnost ošetření pacienta a zákrok bylo možné provést okamžitě a kdekoli. Ale ošetřením ran práce zdravotníků zdaleka neskončila. Důležitou součástí naší práce je multidisciplinární spolupráce s ostatními obory. Spoustu práce měli zejména psychologové a psychiatři, neboť u mnohých zraněných se po určité době objevila posttraumatická stresová porucha. Ta se vyznačuje přetrváváním určitých symptomů nebo jejich kombinací.

A co si přát do budoucna ?

* Minimum aktivací traumatologického plánu, a když tak jen cvičně. * Kvalitní tým – alespoň tak dobrý, jaký byl při tomto neštěstí. * Lepší ohodnocení naší práce. * V neposlední řadě i možnost většího použití a přístupu k takovýmto jednorázovým pomůckám. Rádi bychom je využívali nejen v těchto výjimečných situacích, ale standardně, protože nám kompletní sterilní sety velmi pomohly.

Nebylo to jen v rychlosti poskytnutí zdravotní péče, ale i v komfortu, které tyto jednorázové sterilní balíčky MediSet poskytují.


Bc. Miroslava Berková, Vrchní sestra traumatologického centra FN Ostrava (miroslava.berkova@fnspo.cz)

Použití jednorázových sterilních balíčků v praxi
Ohodnoťte tento článek!