Práce dobrovolníka

Vážená poradno, před půl rokem jsem odešla do starobního důchodu. Pracovala jsem skoro celý život jako personalistka, takže jsem byla většinu dne v kontaktu s lidmi. Myslela jsem si, že bych u firmy, kde jsem naposledy pracovala, zůstala na výpomoc na pár hodin týdně, ale situace ve firmě se hodně změnila a už nebylo žádoucí, abych tam i nadále pracovala. Nyní jsem v situaci, kdy jsem si dořešila různé resty a ráda bych svůj čas smysluplně využila a pracovala jako dobrovolnice. Nevím, zda nevadí, že jsem již v důchodu a zda bych musela projít nějakou „rekvalifikací“? Marta B., Praha

Vážená poradno, před půl rokem jsem odešla do starobního důchodu. Pracovala jsem skoro celý život jako personalistka, takže jsem byla většinu dne v kontaktu s lidmi. Myslela jsem si, že bych u firmy, kde jsem naposledy pracovala, zůstala na výpomoc na pár hodin týdně, ale situace ve firmě se hodně změnila a už nebylo žádoucí, abych tam i nadále pracovala. Nyní jsem v situaci, kdy jsem si dořešila různé resty a ráda bych svůj čas smysluplně využila a pracovala jako dobrovolnice. Nevím, zda nevadí, že jsem již v důchodu a zda bych musela projít nějakou „rekvalifikací“?

Marta B., Praha

Vážená paní Marto, je potěšující, že poptávka po dobrovolnické práci a zájem o ni se stále zvyšuje. Lidé odcházející do starobního důchodu mají možnost využít svých dovedností a schopností získaných během aktivního pracovního života. Práce dobrovolníka je upravena zákonem č. 198/ 2002 Sb., o dobrovolnictví. Jako dobrovolnice můžete pracovat víceméně v jakémkoli zařízení, pokud se dohodnete s vedením pracoviště či organizace.

Prvotně je třeba si rozmyslet, jakou práci chcete dělat -někteří lidé navazují na práci, kterou dělali v předchozím zaměstnání, jiní se naopak chtějí naučit něčemu novému a zkusit jiný obor či oblast svého působení. Jako dobrovolnice můžete působit v místě bydliště, v rámci České republiky, případně v zahraničí, ale můžete pracovat i z domova, např. dopisovat si s vězni. V tomto případě se lze obracet např. na Arcidiecézní charitu Praha či Diakonii Českobratrské církve evangelické. Samozřejmě se nemusíte obávat, že budete udávat adresu svého bydliště, korespondence probíhá např. pod číselným kódem a pošta přichází na pracoviště, kde si ji vyzvedáváte.

Jednou z významných organizací, která se dobrovolnictví dlouhodobě a systematicky věnuje, je např. Hestia – Národní dobrovolnické centrum. Na jejích stránkách naleznete dotazník, kde se buď můžete přímo zaregistrovat, případně se podle něj dá dobře zorientovat k prvním krokům, které by si člověk, který se chce stát dobrovolníkem, měl uvědomit, např. kolik hodin chce práci věnovat, s jakou cílovou skupinou chce pracovat, jaká je jeho motivace k této práci.

Pro dobrovolnickou práci je potřebný především zájem, nasazení a zodpovědnost, tak jako v jakékoli jiné práci, věk není limitujícím faktorem. Organizace své dobrovolníky proškolí a seznámí je s posláním organizace a náplní práce dobrovolníka, nejedná se tedy o „rekvalifikaci“ v pravém slova smyslu. V případě, že si vyberete práci dobrovolnice v nemocnici či v jiné pomáhající profesi s přímým kontaktem s klientem, tak organizace obvykle nabízejí možnost supervizí, což je proces sloužící k pravidelné korekci profesionálního chování. Supervize je posilou, osvěžením a prevencí proti syndromu vyhoření, kterým jsou pomáhající profese ohroženy. Supervize jako taková pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající ve vztazích pracovník – klient – profesionální role – instituce.

V kontaktech na organizace vám předávám některé tipy na pracoviště, která s dobrovolníky pracují, a to buď přímo, nebo práci dobrovolníků koordinují a mají databázi dobrovolnických míst.

Přeji vám mnoho zdaru ve vašem počínání.

Kontakty na organizace

Dobrovolnické centrum ADRA Praha Protěž – www.adra.czDobrovolnické centrum Lékořice – www.lekorice.comDobrovolník – www.dobrovolnik.czHestia – www.hest.czKID, o. p. s. – www.lifebook.czNeziskovky.cz – www.neziskovky.czPražská organizace vozíčkářů o. s. – www.pov.czProjekt Dobroduš – www.soscentrum.cz/dobrodus.cz


Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!