Práce o svátku

Dotaz: Pracuji jako zdravotnický asistent s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (12hodinové služby). Pokud je v měsíci svátek, který je počítán za 8 hodin, máme o 8 hodin více na odsloužených hodinách. Například v květnu na svátek 1. a 8. nesloužím, na měsíc je 19 pracovních dní = 152 hodin, přesto nám připočítávají i tyto dva svátky do odpracovaných hodin. Nová dovolená činila 17,5 dne. Nyní nám půlden sebrali s odůvodněním, že máme tzv. „klouzavou dovolenou“.

Ze zákona je 20 pracovních dní. Prosím můžete mi pomoci zdůvodnit činy této nemocnice? Děkuji

Nevím, kde se v praxi vzal onen mýtus, že zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobou jako vy, musí napracovávat svátky. To zásadně není pravda. Svátek je den sváteční a podle výslovného ustanovení zákoníku práce je to den nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu, tedy den, kdy se nepracuje. Z toho také vyplývá, že zaměstnavatel nemůže o svátky navyšovat fond pracovní doby zaměstnance. Za situace, kdy svátek připadne na pracovní den zaměstnance (tedy na den, kdy má podle rozvrhu směn pracovat), platí zásada, že nepracuje, je to den nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Zřejmé to je u zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobou. Ti, když mají stanovenou týdenní pracovní dobu rozvrženu do pěti dnů pondělí až pátek a připadne jim svátek na pátek (jako např. 1. a 8. květen 2009), také nepracují. Když jim ale svátek (jako např. 5. červenec 2009) připadne na neděli, nic se neděje, protože na ten den nemají plánované směny.
V případě zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je to stejné, pro ně neplatí žádné výjimky. U nich ale platí jedno pravidlo „padni, jak padni“.

Tito zaměstnanci však mají předem stanovený harmonogram směn a jejich stanovená týdenní pracovní doba (38 ľ nebo 37° hodiny) se musí vyrovnat v určitém vyrovnávacím období (zpravidla 26týdenním, jen podle kolektivní smlouvy může být 52týdenní) a do těchto směn se svátky také nezapočítávají. Zaměstnavatel nemůže týdenní pracovní dobu přepočítávat na konkrétní měsíce, pracovní doba je týdenní, fond měsíční pracovní doby vyplývající z plánovacího kalendáře je jen metodická a bilanční pomůcka pro mzdové účetní, tou se zaměstnavatel při stanovení rozvrhu směn řídit nesmí.

Zcela jiná je však otázka, že zákon umožňuje, aby zaměstnavatel nařídil ve svátek práci. Podle výslovného ustanovení § 91 zákoníku práce však může nařídit jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné ke střežení objektů zaměstnavatele. Klasickým příkladem práce ve svátek je právě práce ve zdravotnictví, v nepřetržitém provozu spojená s příjmem, léčbou, péčí. V tom případě platí, že zaměstnanci za dobu práce ve svátek přísluší dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek.

Pokud zaměstnavatel neposkytne zaměstnanci náhradní volno za práci ve svátek, může se s ním dohodnout na příplatku za práci ve svátek ve výši průměrného výdělku. Naopak však, když zaměstnanec nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V žádném případě se však o dny svátků nemůže navyšovat týdenní pracovní doba zaměstnance.

Pokud se týká dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou týdenní pracovní dobou, je situace následující. Podle § 213 odst. 3 zákoníku práce platí, že čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu za tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržené pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Pro určení příslušného počtu pracovních dnů můžeme použít vzorec:

Vzorec pro určení příslušného počtu pracovních dnů

vpdd = výsledný počet pracovních dnů dovolené
ps = počet směn (pracovních dnů) podle harmonogramu směn nerovnoměrného rozvržení týdenní pracovní doby
pt = počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena
pd = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo

Protože nemám potřebné údaje o počtu vašich směn a o vašem vyrovnávacím období, nemohu vám přesně vypočítat, kolik dnů dovolené činí vaše celoroční právo, ale dovozuji, že to nemůže být více než 14 dnů, tedy 4 týdny po 3,5 dnech dovolené. Vaše týdenní pracovní doba zřejmě činí 37,5 hodiny, je rozdělena do 11,5hodinových směn, takže v průměru asi neodpracujete více než 3 nebo 3,5 směny v týdnu. Vaše právo na dovolenou je tedy 4 týdny dovolené po průměrném počtu směn (asi 3 nebo 3,5 směny) po 11,5 hodinách. Zaměstnavatel vám nemůže dovolenou přepočítávat na 8hodinové směny, vy tak nepracujete, pracujete v 11,5hodinových směnách a pro vás je i den dovolené 11,5 hodiny.

Ohodnoťte tento článek!