Práce sestry na oddělení dlouhodobě nemocných

Klienti jsou na naše oddělení dlouhodobé péče přijímáni k následné péči z různých oddělení, nejčastěji z chirurgie po úrazech, z interny kvůli rehabilitaci a nácviku sebeobsluhy, z onkologie atd. Dále to bývají klienti upoutaní na lůžko, kde rodina z nejrůznějších důvodů nezvládá domácí péči.

Každý den je u nás náročný na ošetřovatelskou péči, proto je nezbytná úzká spolupráce zdravotnického týmu. Na ranní směně jsou čtyři sestry, dva sanitární pracovníci a dvě rehabilitační sestry. Například klientka L. N. (73 let), hospitalizována pět měsíců, k nám převezena z traumatologie.

Diagnózy: Stav po zlomenině dialýzy levé kosti stehenní, fixace zevním fixátorem, DM II. typu na PAD, chronická osteomyelitida. Klientka orientovaná, snaží se spolupracovat.

Zpočátku plná ošetřovatelská péče, v současné době chodí o dvou francouzských holích. Také její den začíná po šesté hodině ranní hygienou, následuje snídaně. Z ošetřovatelského hlediska jí jsou podávány léky, infuze podle ordinace lékaře. Potom přechází do péče rehabilitačních sester, kde se účastní kolektivního cvičení, dále procvičuje operovanou končetinu pomocí motodlahy. Součástí nemocničního areálu je také rehabilitační oddělení, kam klienti docházejí na specifické procedury (vazotrain).

Naši klienti běžně do 9.30 hodin cvičí v kolektivu pod vedením rehabilitační sestry, poté se schopnější klienti mohou zúčastnit pracovní terapie. Pracovní terapie se zaměřuje především na jemnou motoriku a paměť. Probíhá 2krát denně, dopoledne mezi 9.30-11.50 a odpoledne mezi 12.00-14.00. V létě mají klienti možnost pracovat venku.

Sestry se zatím věnují klientům vyžadujícím ošetřovatelskou péči. Dopoledne po skončení ranní vizity pak plní ordinace lékaře (aplikují injekce, infuze, léky…), připravují pacienty k vyšetření, převazují defekty. Zvláště se zaměřujeme na klienty se sníženou schopností sebeobsluhy a na klienty s rizikem vzniku dekubitů. Zde je nejdůležitější prevence, snažíme se o časté polohování ležících klientů, využíváme antidekubitních matrací, polohovacích postelí, antidek a nejrůznějších dalších pomůcek (věnečky, válce, klíny, molitanové podložky, amarouny, rouno…). Dbáme také na dostatečnou hydrataci (aktivně nabízíme tekutiny, popř. infuzní terapie). Podáváme nutriční doplňky Cubitan, Nutridrink. Při vzniku dekubitu zavedeme ošetřovatelský list Plán péče o dekubity. K určení stupně využíváme stupnici podle Nortonové.

Při 1. stupni dekubitu se nám při ošetřování osvědčily přípravky od firmy Hartmann-Rico, menalindová řada. Při 2. stupni dáváme nejčastěji mastný tyl + krytí. Na 3. a 4. stupeň používáme nejčastěji výrobky od firem Hartmann-Rico, ConvaTec (Aquacel, Kaltostat, Sorbalgon, Inadine, Granufl ex) v kombinaci s chirurgickou léčbou.

Další skupinou jsou na našem oddělení klienti trpící inkontinencí. Péče je vysoce individuální a důležitá je spolupráce s rodinou. Podle typu a stupně volíme inkontinentní pomůcky. Důležitá je rehabilitace (posilování svalů pánevního dna) a samozřejmě také spolupráce klienta. U trvalé inkontinence využíváme plenkové jednorázové kalhotky, které měníme 3krát denně, častěji pak podle potřeby. Zavedení PMK se užívá pouze na lékařské doporučení při retenci moče, urologickém onemocnění.


SOUHRN

Nemocnice Jihlava má dvě oddělení dlouhodobé péče s kapacitou osmdesát osm lůžek. Na oddělení jsou pokoje maximálně dvouči třílůžkové, máme také dva nadstandardní pokoje -jednolůžkový a dvoulůžkový. Ceny za poskytnuté služby jsou nejnižší v celé nemocnici. Na jednom oddělení se o klienty stará zdravotnický tým složený z primáře, dvou lékařek, jedenácti sester, pěti sanitárních pracovníků a tří rehabilitačních sester. Svou praxi zde vykonávají studenti SZŠ v Jihlavě.

SUMMARY

There are two long term care departments in the Jihlava hospital with overall 88 beds. The rooms have two or three beds. We also have two higher standard rooms – one single room and one two bed room. The prices for the provided services are the lowest in the hospital. The staff of one department is made of a chief physician, two physicians, eleven nurses, five auxiliary persons and three physiotherapists. Nursing students from nursing school in Jihlava have their clinicals there.


O autorovi: Zdeňka Šteflová Veronika Dojčáková, oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava (Z.steflova@seznam.cz, dovera@email.cz)

Ohodnoťte tento článek!