Práce v dietologické poradně

„Pokud jde o kontrolu chuti k jídlu, měli bychom se řídit zlatou střední cestou. Jestliže je naše tělo příliš tlusté, nemůžeme je unést, je-li příliš slabé, neunese nás,“ řekl už velmi dávno sv. František Saleský (1567-1622). Takže nic nového pod sluncem.

Kdo z nás by nechtěl být střídmý a štíhlý a zdravý? Kdyby to ale bylo jednoduché, nebylo by třeba zřizovat dietologické poradny. V nemocnici v Jablonci nad Nisou začala dietologická poradna pracovat počátkem roku 2005.

Konzultační hodiny jsou 2krát týdně a zajišťuje je nutriční terapeut pracující na lůžkových odděleních nemocnice. Poradna úzce spolupracuje s obezitologickou ordinací a právě její klienti tvoří převážnou část jejích klientů. Od prosince loňského roku se spolupráce rozšířila i na další odborné ambulance v naší nemocnici, například na gastroenterologii a dětskou endokrinologii. Do poradny přicházejí pacienti po předchozím vyšetření u lékaře se stanovenou diagnózou, mohou ji však navštívit také klienti tzv. z terénu. Jejich počet postupně narůstá, v průměru až o 4 nové klienty týdně.

Poprvé hodina

Na konci roku 2006 bylo v naší dietologické poradně evidováno 148 klientů, z toho sedm dětí. Poradnu navštěvují v různých časových odstupech. Celkem bylo provedeno 549 vyšetření za dobu trvání tohoto pracoviště.

Může se jednat o jednorázovou konzultaci po zjištění onemocnění, například v oblasti trávicího traktu, kdy součástí léčby bývá i nutná úprava jídelních zvyklostí, nebo opakované návštěvy, například při redukci hmotnosti, reedukaci diabetiků nebo pacientů, kteří byli propuštěni z nemocnice do domácího léčení. Počet návštěv u jednotlivých klientů je individuální, první návštěva klienta trvá v průměru 60 minut. Měl by si s sebou přinést svůj týdenní jídelní lístek, kam si zapsal vše, co snědl a vypil, a v jakém množství.

Kontrola po měsíci

Klient vyplní dotazník stravovacích zvyklostí, jehož součástí je i oznámení případné nesnášenlivosti potravin nebo prokázaná alergie na potraviny. Je velmi nutné se jej cíleně dotázat na užívání léků, které by mohly mít vliv na výživu. Jsou provedena základní měření – výška, váha, obvod pasu a boků – a nutriční terapeut spočítá BMI a BME. Po vyhodnocení všech sdělených informací bývá nastavena dieta nebo jsou doporučeny dílčí úpravy stravování. Klienti dostávají písemné materiály.

Podle potřeby pak následuje další návštěva, nejčastěji v odstupu jednoho měsíce. Klienti, kteří snižují váhu, docházejí do poradny delší dobu a je jim průběžně upravován jídelníček.

Závěr

Některé změny v životě, a to platí i o změnách ve stravování, se člověku přijímají těžce, a abychom je skutečně vzali za své, je třeba vynaložit hodně úsilí. Avšak nejsou nedosažitelné. „Zvol to nejlepší. Zvyk to brzy přemění v příjemné a snadné,“ řekl řecký matematik a filozof Pythagoras ze Samu, který žil někdy kolem roku 500 před naším letopočtem.

LITERATURA
Pamplona-Roger, J. D.: Vychutnej život. Praha, Advent-Orion 1995. Pamplona-Roger, J. D., Uhrin, R.: S chutí za zdravím. Praha, Advent-Orion 2002.

SOUHRN

Za dva roky provozu evidovala koncem roku 2006 naše diabetologická poradna 148 klientů. Příspěvek je stručným shrnutím dosavadní práce a seznámením s chodem poradny.

SUMMARY

At the end of the year 2006 our diabetology ambulance had registered 148 clients. The article describes the organization of the ambulance and provides a short summary of the work that has been done so far.


O autorovi: Miroslava Reczaiová, lůžkové oddělení nemocnice a dietologická poradna Nemocnice v Jablonci nad Nisou, p. o. (reczaiova@nemjbc.cz)

Ohodnoťte tento článek!