Právnička radí sestrám

V čísle 5/98 našeho časopisu jsme otiskli první část náplně činnosti středních zdravotnických pracovníků, konkrétně náplň činnosti zdravotní sestry. V tomto vydání navazujeme náplní činnosti sestry se specializací.

Náplň činnosti sestry se specializací Ženská sestra

a) vykonává činnosti zdravotní sestry uvedené pod písm. a - n, s, t (viz. náplň činnosti zdravotní sestra)

b) vede tělocvik pro těhotné, nedělky a ženy po gynekologických operacích

c) vyšetřuje ženy s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím, připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a v průběhu šestinedělí, vede fyziologické porody a pokud není přítomna dětská sestra, provádí první ošetření no-vorozence, asistuje při porodnických výkonech a operacích

d) připravuje ženy k interrupcím a jiným gynekologickým výkonům a vyšetřením, asistuje při gynekologických výkonech a při zavádění antikoncepčních prostředků

e) provádí vyšetření a léčebné výkony na speciálních přístrojích, například ekg, kardiomonitoru, kardiotografu, přístroji ke sledování ozev plodu, na počítačové technice, z pověření lékaře a po zaškolení provádí vaginální odběry na cytologické vyšetření hormonální i onkologické

f) koná návštěvy v rodinách těhotných, nedělek a žen gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav, poskytuje jim poučení o životosprávě, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci, poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje

g) při své činnosti provádí soustavně zdravotní výchovu, zejména se zaměřením na vedení kursů pro těhotné, včetně psychoprofylaxe porodu, na otázky sexuální výchovy, výchovy k rodičovství a na prevenci prekanceróz a Ca rodidel.

JUDr. Jana Poslední

(Pokračování v příštím čísle)

Ohodnoťte tento článek!