Předoperační aplikace fantomu ureteroileostomie

Cystektomie s následnou derivací moči v podobě ureteroileostomie na pravém podbřišku pacienta je relativně častou urologickou operací. Mění se jí kvalita života pacienta, a to trvale zevně lepenými stomickými pomůckami. V předoperační přípravě využíváme k seznámení pacienta s konečným pooperačním stavem fantom umělé urostomie.

SUMMARY

Cystectomy with urinary derivation by ureteroileostomy at right lower abdominal region is quite common urological surgery. The procedure will permanently change the life of the patient who has to use external stoma appliance. A model of urostomy is used for preoperative teaching.

V přípravě pacienta s karcinomem močového měchýře k radikální cystektomii je velmi důležitý fundovaný pohovor s pacientem o možnostech řešení derivace moči po odstranění měchýře.Operační přístup k odstranění měchýře, ať již pro benigní nebo maligní onemocnění, prošel mnohaletým vývojem. Roku 1852 J. Simon poprvé uveřejnil popis cystektomie s rekonstrukční implantací močovodů do rekta u extrofie měchýře. V roce 1949 J. Marshall a H. Whitmore popsali základní chirurgické principy radikální cystoprostatektomie. Roku 1950 E. M. Bricker publikoval možnosti náhrady močových cest po pánevní evisceraci.

Posledně zmíněný typ operace se ujal a stal se standardem. Jedná se o provedení ureteroileostomie. Jde o metodu funkční přinášející z možných operačních postupů nejnižší množství komplikací bezprostředně po operaci i v dlouhodobém horizontu života pacientů. První provedení popsal Bricker a postup dále zmodifikoval Wallace, nejčastěji hovoříme o Bricker/Wallacově operaci. Toto operační řešení přináší pacientům mimo jiné i estetickou změnu na těle, a to vyvedením urostomie v pravém mezogastriu. Pro minimalizaci psychického traumatu po provedené operaci jsme v posledním roce (2007) zvolili ke sžití se pacienta se stomií pomůcku arteficiální stomie s imitací prolabující kličky tenkého střeva na stomické destičce.

Obeznámení pacienta se stomickým fantomem

Pacienti bývají přijímáni k operaci dva dny předem, aby proběhla řádná příprava vyprázdnění střeva. Dobu předoperační hospitalizace využíváme pro vysvětlení celého operačního postupu a nově i k nalepení destičky s arteficiální stomií na břicho pacienta. Pacient tak ještě v relativně klidném období, bez operační rány a starostí kolem rekonvalescence, zjistí, jak bude vypadat jeho stav v konečné fázi před odchodem do domácí péče. Ročně bývá na našem pracovišti provedeno průměrně čtyřicet cystektomií. Z toho v nadpoloviční většině je provedena operační ureteroileální derivace podle Bricker/Wallaceho.

Reakce pacientů

– „Bylo dobré, že jsem se mohl dopředu seznámit s budoucím pooperačním stavem.“ – „Vidím, že lepení umělé stomie má význam. – „Měli byste ji používat i nadále pro ostatní pacienty.“ „Stomický fantom se mi zdá jako dobrý nápad.“ „Jen nevím, jak na té stomii bude držet jímací sáček.“

Závěr

Za uvedené období jsme u pacientů takto připravovaných k ureteroileostomii pozorovali, že jim v psychicky napjatém období stomický fantom pomáhá snadněji se s přicházejícím stavem vyrovnat. Z reakcí pacientů vyplynulo, že i na vlastním fantomu by mohlo dojít ještě k vylepšení ve smyslu přiblížení se k pooperační realitě tím, že by se na fantom dal připevnit i jímací sáček. Tak by bylo dosaženo plné pooperační věrnosti a názornosti.

Nezaznamenali jsme negativní reakci k popisované pomůcce. Zlepšením předoperační přípravy vyhovujeme i prvnímu bodu Charty Mezinárodní asociace stomiků (IOA) z roku 2004, který klade důraz na předoperační poradenství, seznámení s operací a základními skutečnostmi o životě se stomií.


MUDr. Miroslav Louda, Ph. D. Urologická klinika FN a UK Hradec Králové (louda@lfhk.cuni.cz)

Ohodnoťte tento článek!