Předsedové odborných sekcí a regionů ČAS

V letošním roce se sloučily ČAS a ČSS a vytvořily jednu velkou profesní organizaci sester – ČAS. V průběhu roku se začaly slučovat sekce původních organizací a vznikat některé nové. V souvislosti s tím proběhly ve všech sekcích volby jejich předsedů, se kterými vás seznamujeme. Tento stav je platný k datu uzávěrky časopisu.

Ohodnoťte tento článek!