Představení nového stomického systému

Autorka seznamuje zdravotníky s inovovaným produktem ze sortimentu pomůcek dostupných na českém trhu, sloužících k ošetření stomických pacientů. Součástí článku je výčet výhod, které inovací systému vznikly, výsledky přímo z praxe sester, ale i zkušenosti koncových uživatelů – stomiků. Klíčová slova: stomie, podložka convex, retrakce, kolostomické sáčky, ileostomické sáčky, urostomické sáčky

SUMMARY
The author introduces an innovated product available in the Czech Republic for patients with a stoma. The article lists the advantages of the innovated system, and the experiences of nurses and patients with using the appliance. Key words: stoma, plate convex, retraction, stoma bags, illeostomy bags, urostomy bags

Na chirurgické klinice působím od roku 1992. Od té doby pečuji o pacienty se stomií. Funkci ústavní stomické sestry Fakultní nemocnice Ostrava vykonávám od roku 2002, kdy byla zároveň pro ambulantní pacienty zřízena i stomická poradna.

Jako jedna z mnoha sester jsem měla možnost seznámit se s inovovaným produktem firmy ConvaTec, dvojdílným systémem NATURA®, který od července 2010 zcela nahradí dvoudílný systém Combihesive 2S®. Po předchozím obeznámení se s produktem a manipulací s ním jsem zahájila spolupráci s vybranou skupinou stomických pacientů, kteří byli ochotni podílet se na získávání prvních zkušeností s aplikací systému NATURA®. Jejich spolupráce s námi a jejich poznatky ze života jsou pro nás neocenitelné, protože kdo jiný než oni sami nám mohou tyto důležité informace poskytnout.
Pacienti jistě ocení u tohoto inovovaného dvojdílného systému šíři nabízeného sortimentu. V nabídce jsou podložky Stomahesive a Flexible (velikosti 32, 38, 45, 57 a 70 mm), podložky s tvarovatelnou technologií ploché (velikosti 45, 57 a 70 mm), podložky konvexní s tvarovatelnou technologií (velikosti 45 a 57 mm), sáčky kolostomické (uzavřené) s filtrem i bez filtru ve velikosti standard a mini a v provedení béžovém či průhledném, sáčky ileostomické (otevřené) s výpustí InvisiClose (na suchý zip) nebo s klasickou sponou v provedení béžovém či průhledném a velikostech standard a malý a sáčky urostomické.

V čem spočívá inovace systému?

Inovací jsou především zcela nové vlastnosti přírubového kroužku, který je součástí podložek. Ten dosud prošel největšími změnami a podle zpětných vazeb pacientů opravdu k lepšímu. A co jiného si přát než vidět pacienty se stomií, jak se navracejí zpět do běžného života s pocitem bezpečí a komfortu. To zcela zajišťuje systém NATURA®.

Poznatky pacientů:

* Celkový vzhled NATURA® má nižší profil. Důvodem je o 17 % nižší přírubový kroužek oproti stávajícímu systému Combihesive 2S®. Výsledkem je zajištění větší diskrétnosti při nošení systému na těle pod oblečením.
* Eliminace zápachu je pro pacienty velmi důležitá. V tomto případě je vylepšením hladká plocha kroužku bez drážek, kde se nehromadí stolice, čímž je zajištěna i lepší hygiena systému.

* Nová měkčí hmota přírubového kroužku zajišťuje větší flexibilitu při aktivním pohybu.
* Součástí sáčků jsou na přírubě i ouška sloužící k přichycení přídržného pásku. Ten se lépe nasazuje.
* Celkové nasazení sáčku k podložce jde snadněji, což je zajištěno hladkou přírubou kroužku bez drážek. Nevyvíjí se tak velký tlak na břišní stěnu při nasazování sáčku, což je neocenitelné zejména u nově operovaných pacientů.
* Při nasazování sáčku k podložce je slyšet hlasitější zacvaknutí systému, což pacientovi zajišťuje větší pocit jistoty.

Představení nového stomického systému

Představení nového stomického systému

Toto všechno jsou poznatky pacientů, kteří s námi, stomasestrami stomickými sestrami, spolupracovali a došli k těmto závěrům. Jejich pocity při nošení jsou individuální, ale zkušenosti stejné. Pevně věřím, že stálé vylepšování stomických produktů značně zkvalitní životy našich pacientů, kteří jsou ať krátkodobě, nebo trvale nuceni žít se stomií a denně se vyrovnávat s nepříjemnými pocity. Věřím, že vzhledem k tomu, že k inovacím dochází postupně, přechod na nové produkty bude nenásilný a pro pacienty bude značným přínosem.

Kazuistika

* Pacientka, žena H. M., 65 let.
* V roce 2007 diagnostikován ca recti, provedena resekce střevní, později diagnostikována stenóza v anastomóze a provedena operace sec. Miles s výsledkem trvalá kolostomie.
* Stomie je kulatého tvaru, konstruována nad kůží.
* Stav stomie vleže optimální, po zvýšení váhy dochází při ohybu těla k mírné retrakci v okolí, proto pacientka používala dvoudílný systém Combihesive 2S tvarovatelný convex 45 mm.
* Kůže v okolí klidná bez poškození.
* O stomii pečuje sama, vše zvládá.
* Nyní vyzkoušela 2D Natura convex tvarovatelná 45 (22–33) mm s použitím tvarování.
* Výsledek po vyzkoušení: pacientka je velmi spokojená s vlastnostmi produktu NATURA®.


O autorovi: Radomíra Vítková, Chirurgická klinika, FN Ostrava Chirurgická klinika, FN Ostrava (VitkovaRadomira@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!