Představujeme novou redakční radu

doc. PhDr. Marta Staňková, CSc. předsedkyně redakční rady

vysokoškolská učitelka ošetřovatelství

členka Rady pro rozvoj ošetřovatelství

členka International Honour Society of Nurses Sigma Theta Tau

členka Transcultural Nursing Society

Mgr. Helena Frýdecká

vedoucí katedry zdravotních sester Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

Mgr. Dana Jurásková

hlavní sestra Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči

členka Rady pro rozvoj ošetřovatelství

místopředsedkyně České společnosti sester

PhDr. Irena Nerudová

učitelka ošetřovatelství

členka výboru sekce odborných učitelek ČSS

Jindra Pavlicová

hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR

členka Rady pro rozvoj ošetřovatelství

Milica Sklenčková

sestra v domácí péči

Galium – soukromá agentura domácí péče

MUDr. Petr Svačina, CSc.

ředitel Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

člen Rady pro rozvoj ošetřovatelství

člen výboru České internistické společnosti ČS JEP

výkonný redaktor časopisu Vnitřní lékařství

PhDr. Josef Šimon

ředitel Ústavu sociálních služeb v Praze 4

ředitel nadace Geron

Růžena Wagnerová

asistentka hlavní sestry Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

víceprezidentka České asociace sester

MUDr. Olga Wildová

zástupkyně šéfredaktora Zdravotnictví a medicína

Ohodnoťte tento článek!