Preedukace a její výhody v péči o stomika

Operační zákrok, kdy je pacientovi vyšita stomie, je náročný nejen po fyzické stránce, ale především po psychické. Cílem preedukace u stomika je získání vědomostí a zvládnutí dovedností potřebných pro jeho budoucí každodenní život již v předoperačním období, což velmi usnadňuje a urychluje návrat k běžnému životu.

Významnou výhodou je možnost nácviku péče v domácím prostředí, kam si nastávající stomik odnese materiál k prostudování a natrénování. Za těchto podmínek není vyvíjen na edukovaného takový tlak z přítomnosti cizí osoby a má zde také dostatek času, aby veškeré informace vstřebal. Velmi pozitivní je také to, že pacient je bez vlivu anestetik a analgetik, takže zapamatovat si informace je pro něj jednodušší.

Důležitou součástí edukace je stomická sestra, která by měla mít jisté charakteristické vlastnosti. Tou nejzásadnější, jako u každé sestry, je empatie, tudíž schopnost vcítit se do pacientovy situace. Při preedukaci a následné edukaci by měla být trpělivá a tolerantní. Měla by umět upozornit na nedostatky a v opačném případě pochválit. Výhodné je, když má stomická sestra dostatek času na pacienta. Bohužel tento faktor námi ovlivnitelný není, jelikož většina z nás se stomikům věnuje mimo svou hlavní pracovní náplň nebo ve svém volném čase.

Úvod preedukace probíhá seznámením se s pacientem. Do velké míry se musíme zaměřit na jeho psychiku. Především musíme zjistit, zda je smířen se změnou vzhledu vlastního těla. Pokud ne, může jeho nově vzniklá situace končit depresemi, popřípadě může pacient tento fakt odmítat. Přimět takového stomika ke spolupráci není vůbec jednoduché. Po fyzické stránce, mimo jiné, zkoumáme stav jemné motoriky, smyslové funkce a stavbu těla (umístění stomie, obezita), tzn. faktory ovlivňující schopnost pečovat o stomii. Doporučuji do edukace zapojit i rodinu a pomoci tak stomikovi rychleji se začlenit do běžného života.

V rámci preedukace se provádí zakreslení optimálního místa pro vyšití stomie. Cílem je najít takové místo, kde stomická pomůcka bude v budoucnu fungovat co nejlépe. Snažíme se najít prostředí bez výskytu kožních nerovností a záhybů, čímž minimalizujeme výskyt následných komplikací spojených s podtékáním pomůcky. Konečné umístění stomie však může ovlivnit rozsah onemocnění operovaného traktu. Indikuje jej operatér, provádět ho však smí i zkušená stomická sestra.

Nácvik péče o stomii v předoperačním období může probíhat formou teoretickou, kdy pacient obdrží různé informační materiály, v nichž má možnost seznámit se s druhy pomůcek, příslušenstvím a jinými zajímavostmi ohledně života se stomií. Významným pomocníkem je předoperační stomický balíček, který obsahuje nejen již zmiňované informační materiály, ale i pomůcky k praktickému nácviku v péči o stomii, včetně imitace stomie. Pacient má tak možnost vyzkoušet si pocit nalepeného a naplněného stomického systému na břiše. Má příležitost se s pomůckou seznámit a zjistit její vlastnosti.

Existují i instruktážní videa, kde si stomici mohou detailně nastudovat výměnu stomického systému. Zajímavé informace také mohou čerpat na internetu či v časopisech pro stomiky (Radim, Helios, Stomické listy).

K preedukaci bezpochyby patří i zmínka o existenci a nabídce ILCO ČR, sdružení pro stomiky. Jejich dobrovolníci (stomici) dávají budoucímu stomikovi možnost si pohovořit s někým, kdo si prošel stejnou situací.

V bezprostředním období před plánovanou operací informujeme pacienta o přípravě střeva. Přípravu lze provádět formou klyzmat (Yal) nebo perorálních roztoků (Fortrans, 40% magnesium sulfuricum). Záleží na zvyku jednotlivých klinik a na ordinaci lékaře. Důležité je vše pacientovi řádně vysvětlit a poučit jej (např. že v případě perorálních roztoků musí vypít příslušné množství tekutin). U akutních operací se příprava neprovádí.

Domnívám se, že edukace v předoperačním období je velkou výhodou. Urychluje a usnadňuje nejen edukaci jako takovou, ale i adaptaci pacienta na nově vzniklou životní situaci.

LITERATURA

Zachová V. a kol. Stomie. Praha: Grada Publishing, 2010. 232 s. ISBN 178-80-247-3256-5.

SOUHRN

Autorka článku popisuje klady pečlivé předoperační péče o pacienta s předpokladem vyšití stomie. Věnuje se období od seznámení se s pacientem po psychické i fyzické stránce až po bezprostřední předoperační fázi. Charakterizuje vlastnosti stomické sestry a teoretické i praktické možnosti preedukace. Klíčová slova: edukace, preedukace, stomie, stomik, stomická sestra, pacient

O autorovi| Michaela Majšiková I. chirurgická klinika VFN Praha (Michaela. Majsikova@vfn.cz)

Imitace stomie s přídržným páskem
Imitace stomie

Ohodnoťte tento článek!