Přehled hormonální antikoncepce

Současná steroidní kontraceptiva využívají primárního (centrálního) a sekundárního (periferního) kontracepčního účinku estrogenů a gestagenů. Primární účinek je inhibice ovulace působením na hypotalamus a hypofýzu, sekundárním účinkem je změna sekrece cervikálního hlenu, alterace transportní funkce vejcovodů a narušení normálních podmínek pro nidaci embrya. Primární účinek zprostředkují hlavně estrogeny, sekundární pak gestageny.

Dnes jsou užívány tři typy hormonální antikoncepce: kombinace estrogen/progestin, sekvenční aplikace estrogen/ progestin a kontinuální podávání progestinů. Kombinace estrogenu s progestinem je dnes nejúčinnější a nejvíce užívaná metoda. Estrogeny jsou podávány společně s progestinem denně po 21 (22) dnů. Potom následuje sedmidenní (šestidenní) přestávka bez léčby.

V monofázickém režimu antikoncepce se užívá jedna stabilní dávka obou steroidů po celých 21 dní. U bifázického režimu se při neměnné dávce estrogenů užívají dvě rozdílné dávky progestinu v průběhu 21 denní aplikace. V třífázickém režimu se dávky progestinu (někdy i estrogenů) mění stupňovitě.

Sekvenční typ. Nejdříve se užívají tablety pouze estrogenní a progestin se přidává až ke konci cyklu – dnes se u nás sekvenční tablety neužívají.

Kontinuální aplikace progestinů. Užívání samotných progestinů má mnohem omezenější použití vzhledem k vysoké incidenci intermenstruálního krvácení.

Z estrogenů perorálních kontraceptiv se téměř výhradně používá etinylestradiol. Mestranol se již u nás neužívá (aktivita mestranolu je dána jeho konverzí v etinyl-estradiol). Z progestinů to jsou estrany (norethisteronacetát, lynesterol) a hlavně levonorgestrel, který se stal progestinem dominujícím a je východiskem pro progestiny tzv. III. generace – desogestrel, gestoden, norgestimát a dienogest.

Kombinovaná orální kontraceptiva (COC = Combined Oral Contraception).

Zde jsou využívány preparáty především jednofázové (50% snížení rizika výskytu folikulárních cyst – nelze očekávat u čistě gestagenních přípravků, ani u přípravků trifázických). Vždy se doporučuje začínat jednofázickými preparáty, které mají nejnižší obsah obou steroidů. U žen, kde se nízkodávkové preparáty neosvědčí, např. přetrvávající špinění, je doporučeno přejít na přípravky třífázové nebo nasadit preparáty s vyšším obsahem steroidů. Čím vyšší je androgenní aktivita progestinů, tím více jsou vyjádřeny nepříznivé účinky preparátů, a proto je výhodné využití preparátů s progestiny III. generace.

n

Na trhu v ČR se uplatňují tyto firmy a preparáty:

Jenafarm (SRN)

Minisiston (složení: LNG 125mig, EE 30)

Trisiton (složení: 6 fialových LNG 50, EE 30, 6 růžových dražé LNG 75, EE 40, 9 oranžových 125, EE 30)

Gravistat 125 (složení: LNG 125, EE 50)

Non-ovlon (složení: NESA 1 mg, EE 50)

Jenetten drg. (složení: DSG 150, EE 30)

Celimona (Dienogest, EE)

Gedeon Richter (Maď.)

Anteovin (složení: 11 bílých tbl. LNG 50, EE 50, 10 růžových tbl. LNG 125, EE 50)

Tri-Regol (složení: 6 žlutých tbl.- LNG 50, EE 30, 5 tbl. meruňkové barvy – LNG 75, EE 40. 10 tbl. bílých – LNG 125, EE 30).

Regulon (složení: DSG 150, EE 30)

Novynette (složení DSG 150, EE 20)

Postinor (složení: LNG 750)

Organon (Niz.)

Mercilon (DSG 150, EE 20 )

Marvelon (DSG 150, EE 30)

Exluton (lynesterolum 500, 28 tbl.)

Restovar (složení: 22 tbl. lynesterolum 750, EE 37,5)

Shering (SRN)

Logest tbl. obd. (složení: GSD 75, EE 20)

Femoden tbl. obd. (složení: GSD 75, EE 30)

Milvane tbl. obd. (složení: 6 bílých tablet – GSD 50, EE 30, 5 béžových tablet – GSD 70, EE 40, 10 hnědých tablet – GSD 100, EE 30)

Microgynon drg. (složení: LNG 150, EE 30)

Diane-35 tab. (složení: CPA 1 mg, EE 35)

Triquilar drg. (složení: 6 hnědých dražé – LNG 50, EE 30, 5 bílých dražé LNG 75, EE 40, 10 okrových dražé – LNG 125, EE 30)

Gynera 20 ED (složení: 21 bílých tbl. – GSD 75, EE 20, 7 růžových tbl.- saccharum lactis)

Tetragynon drg. (složení: LNG 250, EE 50)

Wyeth-Lederle (USA)

Harmonet (složení: GSD 75, EE 20)

Tri-Minulet (složení: 6 šedých tablet – GSD 50, EE 30, 5 hnědých tablet – GSD 70, EE 40, 10 bílých tablet – GSD 100, EE 30)

Minulet (složení: GSD 75, EE 30)

Vilonet drg. (složení: DSG 150, EE 30)

Trinordiol (složení: 6 hnědých tbl. – LNG 50, EE 30, 5 bílých tbl. – LNG 75, EE 40, 10 okrových tbl. – LNG 125, EE 30)

Stediril 30 drg. (složení: LNG 150, EE 30)

Neo – Stediril drg. (složení: LNG 125, EE 50)

Stediril drg. (složení: NG 500, EE 50)

Janssen – Cilag (USA)

Pramino (složení: 7 bílých tbl. – NGM 180, EE 35, 7 světle modrých tbl. – NGM 215, EE 35, 7 tmavě modrých tbl. – NGM 250, EE 35)

Cilest (složení: NGM 250, EE 35)

Trinovum (složení: 7 bílých tbl. – NES 500, EE 35, 7 tbl. světle broskvové barvy – NES 750, EE 35, 7 tbl. broskvové barvy NES 1 mg, EE 35)

Novartis (Švýc.)

Yermonil (složení: Lynesterolum 2 mg, EE 40, 22 tbl.)

Nitrosvalové depotní přípravky

Depo – Provera 150 mg/ ml inj. (Upjohn, B) – aplikuje se lx za 3 měsíce hluboko do svalu. (Složení: medroxyprogesteroni acetas)

Implantační a nitroděložní depotní přípravky

Norplant imp. (Leiras, Finsko) – složení: 36 mg LNG v 1 implantátu. Zavádí se do paže nad loktem na dobu 5 let.

Mirena ext. (Leiras, Finsko )- složení: LNG 52 mg v nitroděložním tělísku, hormonální působení 5 let.

Paleta hormonálních přípravků je skutečně veliká. Osobně dávám přednost preparátům monofázickým s malým množstvím hormonů s progestinem III. generace (Mercilon, Logest), neboť je zde též důležitý určitý antiandrogenní efekt.

Zkratky: NGM norgestimát, LNG levonorgestrel, DSG desogestrel, GSD gestoden, EE ethinyl-estradiol, NESA norethisteron-acetát, NG norgestrel, CPA cyproteronacetát, NES norethisteron.

Ohodnoťte tento článek!