Přehled vzdělávacích akcí

(Pozn. redakce: Vzdělávací plány odborných sekcí ČAS budeme zveřejňovat v průběhu tohoto roku.)

Campy NCDP ČR – rok 2001

Termín: 30. 3. – 1. 4.

Místo konání: Hotel Sola Fide – Jánské Lázně

Téma: Spolupráce agentur domácí péče se zdravotními pojišťovnami na zvyšování kvality a dostupnosti domácí péče.

Termín: 25. 5. – 27. 5.

Místo konání: Horský hotel Svahová

Téma: Právní normy a komplexní domácí péče

Termín: 22. 6. – 24. 6.

Místo konání: Hotel Luka – Soláň

Téma: Metody fyzioterapie a ergoterapie v komplexní domácí péči.

Termín: 21. 9. – 23. 9.

Místo konání: Horský domov Herlíkovice

Téma: Zpracování projektů (dotace, granty, sponzoring).

Termín: 5. 10. – 7. 10.

Místo konání: Penzion Koliba – Hrádek u Ústí nad Orlicí

Téma: Využití software pro domácí péči.

Termín: 2. 11. – 4. 11.

Místo konání: Hotel Sola Fide – Jánské Lázně

Téma: Nové metody a pomůcky v komplexní domácí péči

Odborová a profesionální unie pracovníků ve zdravotnictví

(leden – březen 2001)

Termín: 26. 1.

Téma: Neurologie

Místo konání: Nemocnice U sv. Anny, Brno

Termín: 9. 2.

Téma: Onkologie

Místo konání: Nemocnice U sv. Anny

Termín: 21. 3.

Téma: Následná péče

Místo konání: Třebíč

Kontakt: Sekretariát Unie, t. č.: 05/42 21 08 91, fax: 05/42 21 50 90.

Kontakt: Blanka Misconiová, NCDP, Klimentská 11, 115 60 Praha 1. Tel.: 02/24 81 40 04, e-mail: ncdpcr@iol.cz

IDV PZ Brno

Tematický plán na rok 2001

(Vybrané kurzy pro sestry, leden – březen)

Víkendový kurz: Neodkladná první pomoc

Pro sestry pracující v lůžkových i ambulantních zařízeních.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 23. 3. – 25. 3.

Tematický kurz: Léčebná výživa u chorob zažívacího traktu

Určení: Pro dietní sestry zařazené do PSS, dietní sestry z nemocnic i ambulantní složky.

Místo konání:I DV PZ Brno

Termín: 26. 2. – 28. 2.

Školicí místo v problematice práce dietní sestry v diabetologické ordinaci

Určení: Pro dietní sestry z nemocnic i ambulantních pracovišť.

Místo konání: Brno

Termíny: 12. 2. – 16. 2., 12. 3. – 16. 3.

Školicí místo v individuální nutriční péči u nemocných se závažnými metabolickými poruchami (ledviny, játra, diabetes)

Určení: Pro dietní sestry z nemocnic i ambulantní složky.

Místo konání: Praha

Termíny: 12. 2. – 16. 2., 12. 3. – 16. 3.

Školicí místo v problematice nutriční podpory nemocných v těžkých stavech

Určení: Pro dietní sestry z nemocnic, ústavů sociální péče.

Místo konání: Hradec Králové

Termíny: 12. 2. – 16. 2., 12. 3. – 16. 3.

Školicí místo v problematice práce zdravotních sester při zajišťování nutriční podpory nemocných v těžkých stavech

Určení: Pro zdravotní sestry pracující v metabolických jednotkách, JIP a ARO nemocnic.

Místo konání: Hradec Králové

Termín: 12. 2. – 16. 2.

12. 3. – 16. 3.

Příprava ve speciálním úseku práce řízení a organizace domácí péče

Určení: Pro sestry, které řídí nebo budou řídit a organizovat domácí péči v agenturách a absolvovaly kurz. Příprava ve speciálním úseku práce v domácí péči modulovým systémem výuky.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termíny: 12. 2. – 16. 2., I. soustředění

Kurz: Ošetřovatelský proces a podmínky jeho realizace

Určení: Pro vrchní sestry a staniční sestry

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 12. 3. – 16. 3.

Poznámka: Výuka probíhá modulovým systémem, který předpokládá aktivitu účastníků studia.

Víkendový kurz pro školitele výuky PSS ARIP DS

Určení: Pro školitele postgraduálního vzdělávání v rámci intenzivní péče v pediatrii a neonatologii.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 23. 2. – 25. 2.

Tematický kurz cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy

Určení: Pro porodní asistentky v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních oboru gyn. por. státního i nestátního typu.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 29. 1. – 2. 2.

Víkendový kurz prenatální psychologie

Určení: Pro porodní asistentky v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních oboru gyn. por. státního i nestátního typu.

Místo: IDV PZ Brno

Termín: 1. 3. – 3. 3.

Poznámka: Část teoretická bude kombinována s prací ve skupinách (praktickou částí). Účastníkům se doporučuje absolvovat i následující tematický kurz Komplexní péče o ženu a dítě.

Tematický kurz komunikace porodní asistentky v práci s klienty i v osobním životě

Určení: Pro porodní asistentky v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních oboru gyn. por. státního i nestátního typu.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 23. 3. – 24. 3.

Poznámka: Převážná část kurzu probíhá ve skupinách.

Kurz manuální lymfodrenáže

Určení: Pro lékaře a SZP.

Místo: IDV PZ Brno

Termín: 19. 3. – 30. 3.

Poznámka: Jedná se o dva samostatné kurzy

Víkendový kurz v rehabilitačním ošetřování

Určení: Pro zdravotní sestry lůžkových zdravotnických zařízení a zařízení domácí péče.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 30. 3. – 1. 4.

Tematický kurz: Endodontické ošetření

Určení: Pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky s umožněním přístupu i stomatologům.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 16. 2.

Management v ošetřovatelství – 1., 2. a 3. část

Určení: Pro hlavní a vrchní sestry.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 26. 3. – 30. 3.

Tematický kurz: Řízení v ošetřovatelství – 3 části

Určení: Pro vedoucí zdravotnické pracovníky na všech stupních.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 17. 1. – 19. 1., I. část

Tematický kurz: Řízení v ošetřovatelství – 3 části

Určení: Pro vedoucí zdravotnické pracovníky na všech stupních

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 21. 2. – 23. 2., I. část

Inovační kurz k aktuální problematice v sociální práci ve zdravotnictví

Určení: Pro sociální pracovníky ve zdravotnictví.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: Bude určen.

Poznámka: Termín kurzu bude určen dle zájmu a kapacity IDV PZ.

Kurz: Nové pojetí terapie ran

Určení: Pro sestry a lékaře, kteří ošetřují zejména chronické rány.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: Bude určen

Poznámka: Na tento kurz bude navazovat školicí místo na klinických pracovištích v Brně, Pardubicích a Ostravě.

Kurz: Specializovaná péče v traumatologii

Určení: Pro sestry z traumatologických, chirurgických a ortopedických oddělení.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: Bude určen

Kurz: Současné trendy v aktuální problematice operačních sálů (I, II)

Určení: Pro staniční a vrchní sestry operačních sálů.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 15. 1. – 17. 1.

Kurz: Plicní a srdeční chirurgie

Určení: Pro instrumentářky operačních sálů.

Místo: IDV PZ Brno

Termín: Bude určen

Ošetřovatelský proces v psychiatrii

Určení: Pro odborné učitelky předmětu ošetřovatelství a ošetřovatelství v klinických oborech na SZŠ a VZŠ.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: Bude určen

Poznámka: Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Výzkum v ošetřovatelství

Určení: Pro odborné učitelky VZŠ.

Místo konání: IDV PZ Brno

Termín: 9. 2. – 10. 2.

Poznámka: Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Ohodnoťte tento článek!