Prestiž povolání

V rámci červnového výzkumu zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) prestiž vybraných povolání u české veřejnosti.

Respondentům byl předložen seznam šestadvaceti různých profesí, kterým měli přiřadit body od 1 do 99, přičemž 1 bod představoval „nejmenší váhu povolání“ a naopak 99 bodů vyjadřovalo nejvyšší prestiž daného povolání. Podle výsledků výzkumu si lidé nejvíce váží profesí, jako lékař, vědec, učitel na vysoké škole, zdravotní sestra či učitel na ZŠ, tzn. těch, které vyžadují poměrně vysokou kvalifikaci a zároveň s sebou nesou určité poslání a prospěšnost pro společnost. Na opačném konci žebříčku profesí, tzn. těch, kterých si lidé váží nejméně, jsou poslanec a uklízečka.

Ohodnoťte tento článek!