Prevence dekubitů filmovými obvazy

Správně aplikovaný filmový obvaz

Postup při aplikaci filmového obvazu

Patříme k oddělením, která ve svém sortimentu nemají (z finančních důvodů) antidekubitární matraci. To nás vede k tomu, že hledáme (vedle běžné prevence důkladnou hygienou nemocného, podkládáním predilekčních míst a užitím speciálních kosmetických přípravků) ještě další cenově méně náročné prostředky. Určitým návodem se pro nás stala informace ze zahraničních zdrojů o využití takzvaných „filmových obvazů“ v prevenci dekubitů.

Co to vlastně jsou „filmové obvazy“?

Většina z nás se s nimi poprvé setkala již před mnoha lety jako s efektní pomůckou při ošetřování, fixaci i ochraně centrálních katetrů či periferních kanyl. V poslední době se filmové obvazy využívají také v kombinaci s hydrogely v ošetřování ran anebo samostatně ke krytí čistých sutur apod. Transparentní fólie se objevila v zahraničí již v 70. letech, ale neměla tak kvalitní parametry, jako mají filmové obvazy dnes. Současné fólie jsou vyrobeny z polyuretanu s celoadhezivní úpravou.

Jak jsme se orientovali v nabídce trhu?

U nás je trh celkem slušně nasycen nabídkou od několika společností. Lze si vybrat z více velikostí filmových obvazů a podle jejich rozměrů se pohybuje i jejich cena (přibližně od 8 do 150 Kč). Materiály se od sebe liší úpravou povrchu filmu i způsobem aplikace. Například filmový obvaz Bioclusive (Johnson and Johnson), který jsme testovali, má odpařovací schopnost, jež umožňuje propouštět vodní páry v množství 14 g na 100 cm2/24 hodin. Cena výrobku, přidružené vlastnosti i faktor propustnosti hrají podstatnou roli při výběru pomůcky a také pro dobu udržení obvazu na kůži pacienta.

Prevence dekubitů v sakrální oblasti

Nejvíce ohroženou a náchylnou lokalitou pro vznik dekubitů je oblast sakrální. Kromě tlakových příčin se zde spoludílí i působení moči a stolice u nespolupracujících nemocných a jejich inkontinence. Díky molitanovým kubusům, které podkládáme pod dolní a horní končetiny a pod hlavu, máme tyto lokality celkem dobře preventivně zajištěny. Sakrální oblast nám však stále dělá problémy, a to i přes stejné vypodložení molitanem s otvorem. Tuto lokalitu jsme si proto zvolili jako první k vyzkoušení funkce fólie jako preventivní pomůcky.

Aplikace filmového obvazu

Základní zásadnou je užití filmových obvazů pouze na intaktní kůži nebo na dekubitus I. stupně bez jakéhokoli defektu. Význam pro správnou aplikaci filmového obvazu má příprava kůže. Není nutno (a snad není ani vhodné) odmastit pokožku alkoholem či benzínem. Stačí, a kvůli podráždění je to i šetrnější, danou lokalitu omýt klasickým mýdlem a dobře osušit.

Dalším krokem je způsob aplikace fólie. Polohujeme pacienta na bok, bez přílišného vypínání kůže, naopak ponecháme mírné uvolnění turgoru u starších pacientů. Přílišné vypnutí pokožky může způsobit na hranici lepení začervenání až drobné puchýřky. Různé deformity v sakrální oblasti, které vytvářejí důlek, se snažíme obejít a toto místo nepřelepujeme, pouze oblepíme jeho okolí.

Výsledky zatím dobré

V této době máme běžně zaveden systém použití filmových obvazů u každého přijatého nemocného, který splňuje podmínky pro tuto aplikaci. Podle uspokojivých výsledků došlo k rozšíření užití kromě sakrální oblasti i na hýždě. Obvazy se osvědčily i při ošetření zhrublé kůže u starších nemocných na loktech a kolenou.

Pro naše sledování byl vytvořen sesterský formulář nazvaný „Prevence fólií“, (ukázka k dispozici u autorky), který obsahuje základní údaje o věku a diagnóze nemocného, Waterlowovo skóre náchylnosti k tvorbě dekubitů, informace o stavu pokožky, váze nemocného a typu stolice (opakované průjmy apod.). Zároveň sledujeme biochemické parametry CR proteinu a prealbuminu při přijetí, v době vytvoření defektu a v době propuštění pacienta.

Testování na resuscitačním oddělení nemocnice

Intenzívní sledování se záznamem bylo prováděno na resuscitačním oddělení 9 měsíců a pokračuje nadále. Za toto období bylo přijato 63 nemocných. Obvaz nemohl být použit u 6 nemocných (u nichž se vyskytoval dekubitus již při přijetí). Do statistiky nebyli zahrnuti nemocní s krátkodobou hospitalizací (1 – 2denní) a nemocní s dobrou mobilitou.

Testování bylo provedeno zatím u 25 nemocných. Dekubitus se vytvořil u 6 nemocných, z toho u 4 nemocných dekubitus povrchového charakteru II. stupně a u dvou pacientů došlo k poškození tkáně až IV. stupně po 23 a 38 dnech. Naše neznalost aplikace obvazů mohla mít vliv i na těchto několik nemocných, neboť všech 6 pacientů bylo hospitalizováno v počátcích sledování. V posledních pěti měsících máme velmi příznivé výsledky, které nás přesvědčují o oprávněnosti zahraničních informací.

Sledování nekončí – chceme potvrdit naše výsledky

Testování probíhá na našem oddělení necelý rok. Počet sledovaných pacientů neodpovídá velkému měřítku, avšak již nyní dokážeme zhodnotit rozdíl mezi současností a předchozím obdobím a přínos filmových obvazů.

Nepředpokládáme obrovský efekt působení obvazu jako tlakového faktoru, avšak rozhodně má velký vliv na eliminaci tření a dráždění pokožky různými působky (stolice či jiné sekrety).

Chceme pokračovat a spolupracovat při sledování i na jiných odděleních, například na neurologii, kde najdeme specifickou skupinu kriticky nemocných, která by nám mohla rozšířit i potvrdit naše výsledky.

Fota archív autorky

Ohodnoťte tento článek!