Prevence nozokomiálních nákaz

Praktická prevence nozokomiálních nákaz v reálných podmínkách praxe s konkrétními aplikovatelnými postupy.

Tak lze definovat hlavní motto každoročně pořádaného mezinárodního kongresu věnovaného nemocniční hygieně. Letošní VI. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz proběhne ve dnech 23. až 25. května 2010 v brněnském hotelu Voroněž. Pořadatelem akce je opět Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, hlavními organizátory Česká a slovenská Společnost prevence nozokomiálních nákaz a Fakultní nemocnice Ostrava. Záštitu nad kongresem přijala ministryně zdravotnictví ČR Dana Jurásková a hlavní hygienici ČR a SR Michael Vít a Ivan Rovný.

Program dvoudenního kongresu je rozdělen do šesti odborných sekcí: 1. Ekonomická evaluace a surveillance NN, rezistentní nozokomiální mikroorganismy. 2. Infekční pacient, izolace, bariérová ošetřovací technika, jednorázové pomůcky. 3. Komunální hygiena pro akreditaci ZZ. 4. Operační sály. 5. Dezinfekce, sterilizace. K mediálním partnerům VI. mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz patří časopisy Sestry a Zdravotnictví a medicína z vydavatelství Mladá fronta a. s. Více informací na www.mediconsulting.cz.

Ohodnoťte tento článek!