Prevence pádů hospitalizovaných pacientů

Jen s přesnou evidencí počtu a příčin pádů lze vyvíjet a aplikovat preventivní opatření.

Jen s přesnou evidencí počtu a příčin pádů lze vyvíjet a aplikovat preventivní opatření.
Pády hospitalizovaných pacientů se v českých nemocnicích sledují již od roku 2002, kdy se výzkumu zúčastnilo 15 zdravotnických zařízení. V roce 2009 bylo do projektu zapojeno již 32 fakultních i nefakultních nemocnic. Především u vyšších věkových kategorií pády způsobují následné komplikace a nechtěné prodloužení doby hospitalizace. Podíl pacientů nad 65 let činí ve sledovaných nemocnicích až 53 procent.

Podle Miroslava Paláta, prezidenta CzechMed, se jedná o rizikovou skupinu pacientů náchylnějších k pádům a následným komplikacím, což potvrzují studie Americké geriatrické společnosti. „Úrazy se hůře hojí, prodlužuje se délka pobytu ve zdravotnickém zařízení. Čím déle je organismus starších osob bez pravidelného pohybu, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že se pacient už do kondice, jakou měl před zahájením léčby, nevrátí,“ dodává Palát. „Z nahlášených případů lze usoudit, že nemocnice hlásí téměř každý pád, což je důkazem dlouhodobého procesu.

Koncem roku 2009 byl ukazatel kvality, tj. podíl zranění z pádu na 1000 ošetřovacích dnů 0,61,“ říká Mgr. Dita Svobodová, vedoucí pracovní skupiny pro kvalitu péče v rámci České asociace sester. Podle Svobodové patří mezi nejčastější příčiny pádů zejména změna prostředí, změna zdravotního stavu, zahájení rehabilitace, změna medikace apod. „Jsme rádi, že se postupem let zapojuje do projektu stále větší procento zdravotnických zařízení. Jedině přesnou a pečlivou evidencí je možné pracovat na srovnávání nemocnic a preventivních programech,“ dodává Svobodová.

Ohodnoťte tento článek!