Preventivní prohlídky pojištěnců

V následujících dvou letech budou pojištěnci adresně zváni na preventivní prohlídky.
Vedení resortu zdravotnictví odsouhlasilo spuštění projektu, v němž budou pojištěnci zváni k účasti ve screeningových vyšetřeních onkologických onemocnění. Adresné zvaní pojištěnců budou v příštích dvou letech realizovat české zdravotní pojišťovny. Doprovodná informační a osvětová kampaň bude následovat. Zdravotní pojišťovny budou dopisem zvát na preventivní vyšetření své klienty, kteří na ně mají ze zákona nárok, ale neúčastnili se jich. Podle předběžných odhadů obdrží zvací dopis například přibližně 1,2 milionu pojištěnců VZP, ZP MV osloví více než 202 tisíc pojištěnců, ZPŠ ročně asi 35 tisíc pojištěnců. Projekt, který je naplánován na dva roky, organizuje ministerstvo zdravotnictví, spolufinancován ale bude i z prostředků z evropských fondů. Z prostředků evropských fondů tak budou placeny především náklady spojené s vlastním pozváním klienta, jeho vyšetření či případnou diagnostiku proplatí zdravotní pojišťovny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Po skončení projektu se počítá ještě s jeho pětiletou udržitelností, avšak již bez příspěvků ministerstva zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!