Přibývá pacientů s CHOPN

Každoročně narůstá počet lidí, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí. Na vině je v první řadě kouření a vliv má i špatné životní prostředí. „Jedinou možnou prevencí je nekouřit,“ řekl při příležitosti Světového dne CHOPN vedoucí lékař centra plicní endoskopie Nemocnice Na Homolce MUDr. Jiří Votruba.

Přibývá pacientů s CHOPN

Tento den letos připadl na 20. listopadu. V České republice kouří podle odhadu asi 32 % dospělé populace. Podle různých odhadů je podíl kuřáků v populaci 14-17letých ještě mnohem vyšší. Každý rok onemocní CHOPN 700 000 tisíc osob a zhruba 2000 na ni zemře. Rakovina plic u nás patří mezi onkologická onemocnění s nejvyšším výskytem – ročně jí u nás onemocní zhruba 6 tisíc osob a téměř stejný počet na ni zemře.

„Pokud chce nemocný zlepšit svůj stav, musí bezpodmínečně přestat s kouřením. Léčba je možná medikamenty, inhalacemi, intenzivní dechovou rehabilitací i chirurgickým zákrokem,“ vysvětlil Votruba.
Jednou z metod léčby rozedmy plic je i implantace umělých chlopní do plic, kterou provádějí i v Nemocnici Na Homolce.

V případě léčby nikotinismu se uplatňuje mnoho metod, z nichž každá předpokládá motivaci pacienta. Zdraví bývá jednou z nich. „V odvykání závislosti na nikotinu může pacientům pomoci i poměrně nová látka vareniklin, která je úspěšná až v 50 %,“ uvedl Votruba. Lék obsahující tuto látku není volně prodejný, neboť nemusí být vhodný pro každého pacienta.

Ohodnoťte tento článek!