Přínos vibrační liposukce Prim. MUDr. Vlastimil Víšek, CSc., Oddělení plastické chirurgie, Lékařský dům NPI, Praha

Teprve ve druhé polovině 70. let byla rozvinuta do praxe myšlenka odsátí nadbytečného podkožního tuku – liposukce (suction lipectomy). Za průkopníka této operační techniky je považován prof. Illouz z Francie.

Liposukce je operační technika sloužící k odstranění místního, tzv. „polštářovitého“, zbytnění podkožního tuku (odborně steatopygie) určité oblasti za účelem zlepšení jejího tvaru při minimálním narušení povrchu kůže. Rozložení podkožní tukové tkáně na těle patří mezi sekundární pohlavní znaky a je určeno především genetickými a hormonálními faktory. Viditelně zvýšené ohraničené množství tuku velmi trápí zvláště ženy a je z estetického hlediska v současnosti považováno za vadu. Nejčastěji je u žen liposukce prováděna v krajině zevních hýždí, vnitřních stran stehen, kolen, břicha a boků. Mezi méně časté lokality patří tváře, podbradek, části zad, zadní strana paží a lýtka. U mužů liposukcí korigujeme obvykle břicho, boky a bederní oblast. Předpokladem dobrého výsledku operace je dostatečně pružná kůže nad odsávaným tukovým polštářem. Po výkonu musí totiž přirozené napětí kůže vyrovnat úbytek objemu. V této souvislosti je nutno upozornit na několik skupin uchazečů o liposukci, kteří se na výkon nehodí:

obézní pacienti

pacienti s množstvím jizev v oblasti

pacienti s uvolněnou kůží bez náležité pružnosti a s množstvím strijí

nemocní postižení degenerativními kožními chorobami.

V současné době existují 3 typy liposukcí – konvenční, ultrazvuková a vibrační. Princip konvenční liposukce, používané již více než 20 let, spočívá v zavedení kanyly (trubice se speciální koncovkou) do podkoží z krátkého kožního řezu délky do 1 cm. Manipulací s kanylou v podkoží dojde k rozhmoždění tukové tkáně, která je odsávána pomocí výkonné vývěvy mimo tělo. V případě ultrazvukem asistované liposukce je podkožní tuk destruován vysokoenergetickou ultrazvukovou vlnou. Tím dojde k jeho „roztavení“ a jako polotekutá hmota je odsán. Ultrazvuková liposukce se v zahraničí provádí asi 5 let, v naší republice se na některých pracovištích uplatňuje od roku 1998.

Vibrační liposukce, neboli mikrovibracemi asistovaná liposukce, je považována v současnosti za nejmodernější techniku odsátí podkožního tukového polštáře. Byla vyvinuta v roce 1998 v USA, na našem oddělení je užívána od září tohoto roku. Zákrok je nutno považovat za zcela regulérní operaci, která je prováděna na operačním sále při povinnosti dodržení všech podmínek asepse, antisepse a sterility. Oblast je nejprve nutno napustit větším množstvím speciálního roztoku (tzv. tumescence), který usnadňuje vlastní operační postup. Podkožní tukové buňky jsou pak mikrovibracemi kanyly velmi šetrně a jemně rozpuštěny – emulzifikovány – a následně odsáty. Metoda má zejména oproti konvenční technice celou řadu výhod. Protože jsou používány velmi tenké odsávací kanyly, výsledné ranky na kůži jsou šity pouze jedním stehem a nepřesahují délku 5 mm. Doba operace je zkrácena asi o jednu třetinu. Proces emulzifikace je velmi šetrný, proto po operaci v podkoží vzniká menší otok a menší krevní výron. Tím je dán předpoklad ke snížení nepříjemných pooperačních bolestí a k rychlejšímu hojení. Celkové množství odsátého tuku může být až trojnásobné proti běžně užívaným postupům. Výz-namně je zmenšeno riziko pooperačních komplikací. Součástí léčby je nošení speciálních elastických kompresívních návleků po dobu alespoň 6 týdnů. Operace, prováděná obvykle v celkové narkóze, vyžaduje hospitalizaci 24 hodin a jeden týden domácího léčení. Plné zátěže, s elastickými návleky, je pacientka schopna po 4 týdnech od zákroku.

Výskyt lokalizovaných přebytků podkožní tukové tkáně je pro mnohé ženy značně stresující. Zlepšení estetického vzhledu odsáté krajiny často napomůže i ke zvýšení sebevědomí pacientky a optimalizaci jejího psychického stavu. Závěrem je však nutno zdůraznit, že metodu vibrační liposukce nelze při nadváze zaměňovat s přirozeným procesem hubnutí.

Fota archív oddělení

Pacientka před výkonem

Pacientka po výkonu

Ohodnoťte tento článek!