Případová studie na oddělení lůžek následné péče

Článek popisuje případovou studii, která proběhla na oddělení lůžek následné péče v nemocnici Louny. Péče o dekubity je složitá a časově náročná. Je lepší zaměřit se na prevenci, a tím předejít vzniku kožních defektů.

SUMMARY

This article describes a case study which was at the ward of a long-term care in HospitalLouny. The care about ulcerus is very difficult and takes a long time. It is better to do preventive care about skin of body.

Proleženina – dekubitus – je místní nekróza kůže, podkoží a často i svalu s následným vředovým rozpadem (dekubitálním vředem), která vznikne tam, kde jsou měkké tkáně delší čas vystaveny účinku tlaku mezi kostí a pevnou podložkou.Podle stupně poškození kůže a popřípadě dalších tkání rozeznáváme čtyři stadia rozvoje dekubitu (stupnice podle Nortonové).

Protože léčení dekubitů je velmi svízelné a ne vždy končí úspěchem, je třeba zaměřit veškeré úsilí na jejich prevenci. Cílem všech preventivních opatření je omezit na minimum všechny příčiny vzniku dekubitů, jimiž jsou nejvíce ohroženi imobilní pacienti. Je proto důležité pravidelně polohovat, a to i v noci. Nejvhodnější je využití antidekubitálních matrací, které zmírňují tlak na pokožku, poskytují dobrou prevenci dekubitů a také urychlují proces hojení již vzniklých kožních defektů. Vznikne-li dekubitus, vždy se průběh základního onemocnění prodlouží a šance na zdárné uzdravení sníží.

Případová studie

Na oddělení lůžek následné péče nemocnice v Lounech byl přeložen pacient (82 let) z interního oddělení. Z diagnostických důvodů byl po přijetí na předchozí oddělení imobilní a následně u něj postupně v sakrální krajině vznikl dekubitus IV. stupně podle stupnice Nortonové o průměru 4 cm. Po předchozí dohodě o provedení případové studie na našem oddělení jsme kontaktovali dodavatele a informovali jej o jejím zahájení. Pacient byl seznámen s průběhem léčby, s podmínkami studie, s nimiž souhlasil, a ihned byl umístěn na antidekubitální matraci. Léčba dekubitu byla zahájena 18. října 2007.

Pro rychlejší hojení defektu byly používány prostředky pro vlhké hojení ran – Chitoskin – a pro ošetření ulcerací roztok Dermacyn Wound Care. Jako výživový doplněk byly pacientovi doporučeny výživové nápoje -Nutridrink a Diben s různými příchutěmi. Vyvážená strava s odpovídajícím množstvím vitaminů, minerálů a stopových prvků také zajistí lepší hojení kožních defektů.

1. týden: Již po týdnu mohl být pacient polohován i na záda bez bolestí a pocitu pálení v místě dekubitu. Došlo ke zlepšení vzhledu defektu, který již nebyl doprovázen tak výrazným zápachem jako při přijetí. Pacientovi vyhovovalo pohodlí antidekubitální matrace, dále byl ošetřován uvedeným materiálem a rána byla pravidelně vyplachována roztokem.

2. týden: Pacient si nadále nestěžuje na bolesti, pije doporučené výživové nápoje. Defekt se hojí, je bez zápachu, přetrvávající hnisavý povrch je chirurgicky odstraněn.

3. týden: Průměr defektu se zmenšuje, okraje jsou začervenalé, bez zápachu a hnisavého výtoku.

4. týden: Defekt se již výrazně zmenšil, okolí je méně začervenalé, spíše růžové a klidné, s výraznými známkami hojení. Rána je ošetřována a převazována, nebolí.

5. týden: Dekubitus je čistý, bez sekretu a zápachu, okolí růžové. Ošetřujeme a polohujeme pacienta, který je spokojený, bez bolestí. Kůže je promazávána, aby se nevysušila a neporaskala. Nutriční stav pacienta dobrý, strava vyvážená.

6. týden: Dekubitus se hojí velmi dobře. Velikost defektu je 1 cm, bez zápachu, výtoku a zarudnutí. Okolí je klidné.

7. týden: Defekt malý, okolí klidné, promazáváme růžovou pokožku.

8. týden: Průměr dekubitu je už pouze 0,5 cm. Rána je čistá, velmi dobře se hojí.

9. týden: Povrch dekubitu se nyní úplně uzavřel. Kůže je růžového vzhledu, promazáváme ji. Pacient je spokojený. Nadále však defekt pečlivě sledujeme, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu. Pacient je samozřejmě stále pravidelně polohován, nutrice je dobrá, pitný režim dodržován.

2. 1. 2008 Léčba dekubitu mohla být po 77 dnech ukončena. Pacient byl z důvodu pokračování léčebného režimu přeložen z našeho oddělení do nemocnice v Chomutově.

Závěr

Po celou dobu léčby dekubitu byl pacient umístěn na antidekubitální matraci Symmetric Aire, která byla zapůjčena dodavatelem za účelem provedení této případové studie. Největší předností této antidekubitální matrace je její samočinný provoz bez připojení k elektrické síti. U lůžka tedy nepřekáží žádný kabel, odpadá problém s hledáním vhodné, volné a také dobře dostupné elektrické zásuvky. Z hlediska bezpečnosti jak pro pacienta, tak i pro ošetřující personál je to velmi důležité.

Přestože tato antidekubitální matrace je statická a bezenergetická, díky své jedinečné konstrukci dosahuje vynikajícího odlehčení tlaku na pokožku, což bylo zcela rozhodující při jejím použití v léčbě zmíněného dekubitu. Povrch matrace je velmi snadno omyvatelný a dovnitř nepropustný, což výrazně usnadňuje práci ošetřujícímu personálu. Pacient si velmi pochvaloval pohodlnost uváděné antidekubitální matrace, která poskytuje komfort běžné nejkvalitnější matrace, a to i během polohování pacienta. Spojení všech těchto předností se zcela jistě významně podílelo na úspěšném zhojení dekubitu velkého rozsahu, viz uvedená případová studie. Zmíněnou matraci mohu po svých zkušenostech jen doporučit.


Zuzana Fišerová vrchní sestra oddělení lůžek následné péče Nemocnice sv. Alžběty, Louny

Ohodnoťte tento článek!