Případová studie na oddělení následné péče

SOUHRN Na oddělení následné péče Nemocnice Žatec o. p. s. byla přijata 83letá pacientka, u které vznikl dekubitus čtvrtého stupně. U této pacientky byla provedena případová studie.

SOUHRN Na oddělení následné péče Nemocnice Žatec o. p. s. byla přijata 83letá pacientka, u které vznikl dekubitus čtvrtého stupně. U této pacientky byla provedena případová studie.

SUMMARY

The article presents a case study of an 83 year old female patient with 4th degree pressure ulcer who was admitted to long term care department of Hospital Zatec.

Problematika dekubitů se na stránkách odborných časopisů objevuje často. Důvodem je značný ohlas z praxe. Naše volání po adekvátním vybavení pro prevenci vzniku proleženin stále není úplně vyslyšeno. Je nutné si uvědomit, o jaké komplikace se po zdravotní i právní stránce může jednat. Na oddělení následné péče Nemocnice Žatec byla přijata 83letá pacientka s diagnózami stp. frct. diaphyseos humeri (l. dx., l. sin.), stp. frct. collesi (l. sin., l. dx.), Morbus hypertonikum, atherosclerosis universalis. V důsledku těchto diagnóz se pacientka stala nesoběstačnou a nepohyblivou. Hodnocení rizika vzniku proleženin bylo podle Nortonové stupnice vysoké. Během krátké doby vznikl u pacientky dekubitus, který rychle progredoval až do IV. stupně o průměru 8 cm a hloubce 7 cm v oblasti pravé hýždě. V této situaci jsme oslovili společnost Weil Electronic Devices s. r. o., která nám zapůjčila antidekubitální vzduchovou podložku Sof•Care® od výrobce Gaymar Industries.

K podložce byla rovněž dodána řídicí jednotka pro udržení stálého optimálního tlaku na pokožku pacienta. Případová studie byla zahájena 4. 4. 2007 a spočívala v komplexní terapii dekubitu.

Po celou dobu byla pacientka pravidelně převazována, v pravidelných intervalech polohována a byly prováděny masáže. Lékař dále naordinoval antibiotika. Strava byla nutričně vyvážená, obohacená o vitaminy a užívala Nutridrink. Součástí studie bylo podrobné každodenní vedení dokumentace.

Na začátku studie byl defekt tunelový s nekrotickým zapáchajícím povlakem. Ránu jsme pravidelně sprchovali, dezinfikovali, vyplachovali a do rány vkládali alginátový preparát (Melgisorb Cavity), nakonec přikládali sterilní krytí. Defekt se rychle zmenšoval, nekrotické povlaky se odloučily a ustal zápach. Došlo k vydatné granulaci, která postupně vyplnila dekubitus. Průměr rány se výrazně zmenšil již po patnácti dnech terapie, a to prakticky o celou polovinu, ale tunelový charakter rány ještě dále přetrvával. K jeho úplnému uzavření však došlo již po 48 dnech od začátku terapie a 25. 5. 2007 byla pacientka propuštěna do domácí péče.

Závěr

Léčba takto závažných dekubitů je vždy časově velmi náročná, zejména u starších pacientů. Představuje vždy obrovské úsilí celého ošetřujícího personálu, nebezpečí dalších komplikací, a to nejen pro samotného pacienta. Po celou dobu případové studie jsme využívali zapůjčenou podložku Sof•Care® firmy Weil Electronic Devices s. r. o., která se v léčbě osvědčila jako pomocník, jenž nám dokázal ušetřit mnoho práce, a především zkrátit dobu pobytu pacientky v zařízení. Tato podložka je praktická, jednoduše ovladatelná, dezinfekce a čistění je rovněž velmi snadné. Materiál, ze kterého je vyrobena, je příjemný, pružný a nedráždivý. Podložka Sof•Care® byla nezbytnou součástí komplexní terapie dekubitu. Významnou podmínkou zhojení byla rovněž edukace pacientky, která podpořila vzájemnou spolupráci a důvěru.


Lenka Němcová Nemocnice Žatec o. p. s., oddělení následné péče (nemec@nemzatec.cz)

Ohodnoťte tento článek!