Příprava a péče o pacienta před a po primoimplantaci a reimplantaci kardiostimulátoru

Podstatou primoimplantace kardiostimulátoru je zavedení kardiostimulačních elektrod do pravostranných srdečních oddílů. Podstatou reimplantace kardiostimulátoru pak je výměna vyhasínajícího zdroje bez zásahu do poloh elektrod.

SUMMARY The nature of primoimplantation of a cardiostimulator is insertion of the leads to right heart. Reimplantation of cardiostimulator is a change of the source without changing the position of electrodes.

Před primoimplantací i reimplantací poučí lékař pacienta o přípravě, průběhu výkonu a o pooperační péči a zajistí jeho písemný souhlas s operací. O nezbytnosti dodržování klidového režimu po výkonu poučí pacienta sestra.

Večerní léky podáváme v obvyklé dávce, ranní léky po domluvě s lékařem. Z léků, které pacient pravidelně užívá, nepodáváme den před výkonem PAD, inzulin, diuretika, beta-blokátory, Digoxin, Anopyrin a Fraxiparin, podáme je až po výkonu. Pacienti užívající Warfarin vysadí lék několik dnů před výkonem. Podle potřeby se přechází k aplikaci nízkomolekulárního Heparinu, přičemž jim jednou denně kontrolujeme INR. Diabetiky, především na inzulinoterapii, během výkonu zajišťujeme podáváním infuze 10% glukózy s inzulinem podle hodnoty naměřené ranní glykemie.

Profylaxe ATB i. v. zahájíme 30 minut před výkonem první dávkou. Další podáváme i. v. 4 hodiny od první dávky a pak pokračujeme 48 hodin dávkami po 6 hodinách. V našem centru nejčastěji používáme i. v. ATB Prostaphlin 1000 mg, v případě alergie na toto ATB ordinuje lékař jiná ATB. Flexibilní jehlu k podávání léků a infuzí zavádíme na předpokládanou stranu implantace kardiostimulátoru.

Před výkonem ještě kontrolujeme její průchodnost a fixaci. Pacient musí být od půlnoci lačný a nezbytné ranní léky může zapít jen malým douškem tekutiny. V rámci přípravy pacientovi oholíme hrudník po prsní bradavky.

Příprava před výkonem

Před výkonem pacient odloží osobní prádlo, sundá si hodinky a šperky a vyjme zubní protézu. Pokud má naslouchadlo, může si jej ponechat. Je vhodné, aby se vymočil. Inkontinentním pacientům dáme čisté plenkové kalhotky, pacientům s PMK utěsníme cévku zátkou. Důležité je nepodceňovat psychologický přístup a zbavit pacienta pocitu strachu a úzkosti z výkonu. Sestra musí na dotazy pacienta odpovídat jasně a srozumitelně, nebanalizovat ani nezveličovat jeho obavy.

Péče po výkonu

Péče o pacienta po primoimplantaci a reimplantaci je podobná. Po reimplantaci však není nutný klidový režim, pokud je pacient stabilizovaný a cítí se dobře.

1. den kontrolujeme TK a tělesné funkce první hodinu po 15 minutách a hodnoty zapisujeme do denního záznamu, trvale monitorujeme srdeční rytmus. Pacienta uložíme do vodorovné polohy a znovu jej poučíme o dodržování klidu vleže na zádech. Pacient musí prvních 24 hodin po výkonu ležet, nesmí se sám otáčet a posazovat. HK na straně implantovaného kardiostimulátoru může pohybovat do výše lokte.

Zkontrolujeme glykemii (u diabetiků opakovaně), pravidelně kontrolujeme prosakování krytí operační rány a sledujem odpad z drénu, je-li zaveden. Z důvodu zavedení elektrod Seldingerovou technikou je nutné provedení kontrolního RTG snímku srdce a plic k vyloučení možných komplikací (hemothorax, pneumothorax).

Plníme ordinace kardiostimulačního lékaře. Pacient by měl mít na dosah ovládání signalizace k přivolání zdravotnického personálu a vědět, jak se ovládá. Pokud se cítí dobře, můžeme podat pravidelně užívanou medikaci. V den výkonu jsou zakázané návštěvy. Nesmíme zapomenout na pečlivé vedení dokumentace.

U pacienta sledujeme stav vědomí a bolest. Podle ordinace lékaře může sestra podat analgetika. Důležitá je prevence imobilizace a zajištění komfortu při vyprazdňování. Pacienta vedeme k sebeobsluze, vše potřebné ukládáme v jeho dosahu. Kompenzovaného pacienta je možno k jídlu posadit s nohama na lůžku, jí pomocí druhé ruky, než je operační rána.

2. den již není nutné dodržovat klidový režim, fyzická aktivita by však měla být přiměřená stavu pacienta, stoj a chůze kolem lůžka by měly být zatím jen s pomocí zdravotnického personálu.

Provedeme kontrolní EKG, vyměníme drény v operační ráně a kontrolujeme prosakování krytí. Pokračujeme v ATB profylaxi, podávání léků je již bez omezení, pouze trvale warfarinizovaným pacientům ještě podáváme nízkomolekulární Heparin. Pokud se pacient cítí dobře a je bez komplikací či obtíží, můžeme jej přeložit na standardní oddělení.

3. den provádíme za aseptických podmínek převaz a zhodnocení operační rány. Trvale warfarinizovaní pacienti již mohou přejít k opětovnému užívání Warfarinu, nízkomolekulární Heparin je vysazen, stejně tak je ukončena profylaxe antibiotiky. Pokud se pacient cítí dobře a je bez komplikací či obtíží, může být propuštěn do domácí péče. Je poučen o pravidelných návštěvách v kardiostimulační ambulanci.

7. až 8. den extrahujeme stehy z operační rány.

30. den první kontrola v kardiostimulační ambulanci.


Věra Řepová, Jana Galatíková, interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín ( verarepa@seznam.cz, juny.g@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!