Přítomnost otce u porodu

S přítomností otců u porodu máme zkušenost trvající několik let. Za tuto dobu jsme se snažili postupně zdokonalit hlavně psychoprofylaxi párů. Dříve se skládala z jedné přednášky, kterou vedly asistentky z porodního sálu. Dnes jsou tato témata rozdělena do několika přednášek spojených se cvičením rodiček. Účelem těchto přednášek je vysvětlit průběh fyziologického porodu, upozornit otce na to, kdy a jak může ženě pomoci např. různými dýchacími technikami, masážemi a relaxačními polohami. V poslední době je jednou z nejoblíbenějších technik použití balónu v 1. době porodní. Některé rodičky si ho pro větší úlevu dávají do sprchy. Dále se párům promítne film z prostředí porodního sálu a porod samotný. Samozřejmě, že nezapomínáme odpovědět na všechny dotazy.

Jeden však předem zodpovědět nemůžeme, a to: „Jak dlouho to bude trvat?“ To závisí na mnoha okolnostech, a právě proto je třeba, aby na to byla připravena nejen rodička, ale hlavně otec, protože on v této chvíli musí být ten „silný a klidný.“

Zkušenosti s otci nejsou jednoduché

Podle našich zkušeností je psychoprofylaxe nutná, protože i když si manželé nastudují sebevíc literatury, najdou v ní odpovědi jen na část svých dotazů. Většinou každá kniha vyzdvihuje něco jiného, někdy i nepodstatného, ale co je nejdůležitější, většinou si protiřečí. Opravdu je velmi rychle k rozpoznání, který tatínek je jen „knižní profesionál“ a který opravdu profylaxi absolvoval. Ti, kteří tím neprošli, ani nevědí, co mají očekávat. Většinou znervózní, protože toto prostředí je pro ně cizí, takže se nejprve musí zadaptovat oni a na toho, pro koho tam jsou, nemají ani pomyšlení. Někteří mnohdy znesnadní práci i nám. Není nic zarážejícího, pokud je pro tyto otce nejdůležitější denní tisk nebo zkoumání kardiotokografu. To, že je tu někdo, kdo by uvítal jejich pozornost, ovšem nevidí. Tito otcové často nejsou ochotni se ani přizpůsobit našim zvyklostem. Tou je i přítomnost otce až v aktivní 1. době porodní, to znamená, až od nástupu pravidelných kontrakcí, které mění vaginální nález. Do této doby je rodička na 4lůžkovém čekatelském pokoji, a proto musíme brát ohled na všechny rodičky.

Manželé na samostatném pokoji

Pro porody s účastí otců máme jeden samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením. Zde jsou manželé po celou dobu porodu, až do převozu ženy na šestinedělí. Podle stavu dítěte jsou zde s nimi něco přes 1 hodinu. Poté společně s dětskou sestrou proběhne první pokus o přiložení dítěte k prsu.

Tento samostatný porodní pokoj je vybaven standardními přístroji, novorozeneckým koutkem, křeslem a stolkem pro odpočinek otce a samozřejmě balónem. Jsme zde schopni provést všechny malé porodnické operace. Pouze v případě, kdy porod skončí císařským řezem, převezeme rodičku na operační sál a tatínek zůstává v předsálí. Po porodu dítěte za ním přijde na novorozenecký box, kde přihlíží jeho ošetřování. Pokud je rodička v celkové anestezii, je to právě on, kdo má s dítětem první fyzický kontakt. V této chvíli většinou všichni zapomenou na všechny strasti, které jim ještě před několika minutami připadaly přinejmenším kruté. Pokud je rodička v anestezii epidurální, otec se jí přijde s dítětem ukázat k oknu, kterým je operační sál vybaven. Matka má tak možnost, i když na dálku, sdílet s ním radost a také pozorovat, jak si umí poradit. Samozřejmě, že i jí se dítě ukáže a také se dozví váhu, míru a společné číslo.

Když shrneme zkušenosti

Po několikaleté praxi umožnění přítomnosti otce u porodu máme tyto zkušenosti: ty rodičovské páry, které se rozhodly dobrovolně prožít porod společně, bez nátlaku, tato zkušenost určitě jejich vzájemný svazek obohatí a upevní. Pokud ale jde otec k porodu pouze proto, že si to manželka přeje, a on ani nechce, je to pro něj velmi stresující zážitek a celý porod v něm může vyvolat negativní pocity, které později ovlivní jeho vztah nejen k ženě, ale i k dítěti. Proto je k tomu třeba přistupovat s opatrností, nechat otce projít přednáškami a dát mu možnost volby.

Ilustrační foto Marta Jedličková

Ohodnoťte tento článek!