Přítomnost partnera u porodu

Porod patří mezi klíčové okamžiky a mezníky v životě ženy. Jde o chvíli náročnou jak fyzicky, tak psychicky a současně patří mezi chvíle intimní. Každá žena je individuální bytost a takové okamžiky, jako je porod, prožívá jinak. Toto období je charakteristické závislostí ženy na blízkých osobách (Roztočil a kol., 2001).

SUMMARY

Labor is one of the key milestones in a woman’s life. It is a physically and psychologically taxing as well as an intimate event. Every woman is an individual personality and experiences labor differently. This time is characterized by dependence of the woman on her significant others (Roztocil et al., 2001).

Většina žen nechce prožívat porod osamoceně mezi cizími, ale v blízkosti svých nejbližších, proto je stále častějším jevem, že si rodička s sebou k porodu vezme osobu, která je jí nejbližší. Nejčastějším doprovodem nastávající maminky u porodu je partner, otec dítěte. Dále může ženu doprovázet matka, sestra či kamarádka a v neposlední řadě by byla škoda opomenout roli duly. Odent píše, že rodící ženy většinou chtějí, aby v jejich blízkosti byl někdo známý, ke komu si v průběhu porodu vytvoří citové pouto a kdo bude rodičku během celého procesu doprovázet (Odent, 1995).

Od doby, kdy první partneři doprovázeli rodičky u porodu a byla to spíše rarita, již uplynula dlouhá doba. V České republice poprvé překročil otec práh porodního sálu v březnu 1984, a to ve znojemské nemocnici (Trča, 2004). V té době vedle velké skupiny příznivců existovala i velká řada odpůrců této myšlenky. Otcové byli vytěsněni z celého porodního děje v okamžiku, kdy byly porody a okolnosti s nimi spojené přesunuty do rukou zdravotnického personálu v nemocnicích.

Nové směry v porodnictví však ukazují a potvrzují, že i partner má u porodu své místo (www.emimino.cls.cz). V následujících letech počet partnerů doprovázejících rodící ženy markantně vzrostl a dnes je spíše výjimkou, když žena přichází na porodní sál sama. Přítomnost partnera u porodu se v průběhu několika desítek let stala samozřejmostí (www.mzcr.cz).

Partner, který je u porodu přítomný, se může zhostit mnoha úkolů, které se od něj jistým způsobem očekávají. Jde především o podporu rodičky jak v oblasti fyzické, tak psychické (Roztočil a kol., 2001). Doc. Bendová popisuje okamžiky bezprostředně před a těsně po porodu jako období charakteristické matčinou závislostí na blízkých osobách a právě spolupráce ze strany partnera mnohé usnadňuje (Roztočil a kol., 1996).

Mezi hlavní klady a přínosy přítomnosti partnera na porodním sále patří bezesporu podpora, kterou rodičce může nabídnout. Většina rodících žen popisuje přítomnost partnera u porodu velmi kladně. Vždyť podporu, kterou partner nabízí, nemůže nahradit žádný zdravotnický personál. Žena nemá pocit, že je mezi cizími lidmi úplně sama (www.porodnice.cz).

Už v průběhu těhotenství by se měl partner zapojovat, ať už jde o společné absolvování ultrazvukového vyšetření, pořizování věcí potřebných pro miminko či absolvování některého z předporodních kurzů. Samozřejmě, že aktivní účast na předporodních kurzech není podmínkou, aby mohl být otec dítěte přítomen u porodu, nelze však popřít, že může být výhodou.

Partner zná, jak se celý okamžik vyvíjí, má představu, co od celého procesu může očekávat a co se naopak očekává od něj samotného. Je jisté, že na to, aby partner držel ženu za ruku a uklidňoval ji svojí přítomností, nemusí být proškolený odborníky. Vždyť on sám nejlépe ví, co má partnerka ráda, čemu dává přednost a čeho se naopak chce vyvarovat.

Měl by být spíše schopen pomoci partnerce po praktické stránce, tedy být především pomocníkem a ochráncem. Podpírat ji, chodit s ní, masírovat ji, pomoci při sprchování, jednoduše řečeno být stále při ruce. Žena potřebuje lásku a náklonnost, i když bolestmi naříká, je unavená, neupravená a často i nervózní či nepříjemná (www.emimino.cls.cz).

Pozitiva a negativa

Důvody pro i proti přítomnosti partnera u porodu jsou v dnešní době více nakloněny na stranu pozitiv. Mezi klady bezesporu patří řada služeb, které rodičkám usnadňují a v rámci možností tak zpříjemňují prožitek porodu, ať už jde o výše uváděnou masáž, podpírání při chůzi, pomoc při změně polohy či podpírání při samotném tlačení.

Žena nemá pocit, že je na porodním sále sama, partner dodává odvahu, uklidňuje a dává pocit bezpečí. Dále ochraňuje práva rodičky, stává se alarmem v nebezpečí, komunikuje s personálem i s rodinou a nakonec společně s partnerkou prožívá radost z narození dítěte. Při porodu mají muži sami příležitost poznat, čím žena prochází a co je ochotna podstoupit (www.porod1.cz).

Odpůrci přítomnosti otce u porodu tvrdí, že porod byl vždy záležitostí zkušených žen a porodních bab a jde o chvíli, která je naprosto uzavřená světu mužů. Navíc situace, která může být pro jednoho pozitivním a přínosným zážitkem, se pro druhého může stát těžkým psychickým traumatem. Budoucí otec může přijít na porodní sál zcela nepřipraven, při spatření krve omdlí a personál se namísto o rodičku musí postarat o něj (www.porodnice.cz).

Je tedy důležité dobře zvážit všechny okolnosti. Nutno také brát v úvahu názor rodičky. Zda si ona sama přeje mít při porodu partnera po svém boku či nikoli. Doc. Bendová hodnotí smysl umožnění otci dítěte být u porodu v tom, že se do tradovaného způsobu rození dětí vnese radost, souznění a neobyčejný zážitek pro oba partnery (Roztočil a kol., 1996).

Výsledky průzkumu prováděném v roce 2006 ve FN Brno (pracoviště Bohunice a Obilní trh), kdy bylo touto problematikou osloveno 120 respondentek na poporodních odděleních, ukázaly, že pro většinu dotázaných je přítomnost blízké osoby u porodu opravdu důležitá. Partner byl u porodu v 78 % případů a jeho přínos byl v psychické podpoře (85 %), pocitu bezpečí a jistoty (64 %), snížení strachu a úzkosti (50 %), fyzické podpoře (47 %) a ve snížení vnímání bolesti (20 %).

Literatura
Znovuzrozený porod. Odent, M. Praha, Argo, 1995, 152 s.
Porodnictví. Roztočil, A.: Brno, IDVPZ, 2001, 333 s.
Intenzivní péče na porodním sále. Roztočil, A. Brno, IDVPZ, 1996, 274 s.
Partner v těhotenství a při porodu. Trča, S. Praha, Grada Publishing, 2004, 108 s.
www.emimino.cz Role otce u porodu., www.mzcr.cz Desatero výhod přítomnosti partnera u porodu, psychoprofylaktická příprava žen a otců k porodu., www.porod1.cz Asistence partnera-otce., www.porodnice.cz

Bc. Eva Vaculková, porodní asistentka Gynekologickoporodnická klinika, FN Brno (kotikova@cls.cz)

Ohodnoťte tento článek!