(Pro vedoucí pracovníky DD a pracovníky sociálních odborů)

Pozvánka

Občanské sdružení Za důstojné stáří zve všechny, kteří se zajímají o seniory a problematiku ústavní péče, do Myslibořic u Třebíče, Domova odpočinku ve stáří diakonie. Setkání se uskuteční 15. května. Zájemcům budou poskytnuty teoretické poznatky a současně budou seznámeni s konkrétními praktikovanými modely některých pracovišť. Za mnohé jmenujme ústavy v Krabčicích a Dobré Vodě, kde došlo k modernizaci budov a kde je i humanitní přístup k seniorům naprostou samozřejmostí.

Témata dílen (kromě exkurze):

Jak projektovat změny péče v ústavech, co v projektu nemá chybět. (Praktikovaný model Gerontocentra v Praze 8, MUDr. I. Holmerová).

Jak zvládat mezilidské vztahy v pracovních skupinách personálu. (Výcvik dr. Hana Boháčková, psycholog, Praha).

Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedenou adresu v co nejkratším termínu.

Adresa sdružení: Rybalkova 43,

101 00 Praha 10. T. č. 02/717 40 376.

Výzva čtenářkám: Občanské sdružení Za důstojné stáří hledá pro dlouhodobou spolupráci zájemce s úzkým vztahem k seniorské problematice.

Ohodnoťte tento článek!