Problematika centrálních operačních sálů (COS) a centrální sterilizace (CS)

Před 3 léty v rámci přístavby diagnosticko-operačního traktu byly u nás otevřeny COS a CS. Centralizovaně jsou uspořádány čtyři operační sály, na nichž pracují chirurgové, urologové a ortopedi. Další 3 sály jsou detašovaná pracoviště v naší kompetenci. Na dvou pracují gynekologové a třetí slouží k septickým operačních výkonům. Centrální sterilizace je výhodně umístěna pod centrálními sály a přímo spojena výtahy pro septický a aseptický materiál. Provoz těchto pracovišť zajišťuje 52 zaměstnanců (34 – sály, 18 – sterilizace). Pracujeme s plným kontejnerovým systémem nejen na sálech, ale i v ambulancích výše jmenovaných operačních oborů, včetně porodních sálů. CS provádí úplnou předsterilizační přípravu veškerého použitého materiálu, dekontaminaci pro sály a částečnou pro oddělení (mytí, balení, setování, sterilizaci). CS poskytuje služby i privátním ambulancím.

Sestry – instrumentářky pracují univerzálně na všech sálech, kromě ortopedického. Tam je kvůli náročnosti a množství instrumentária stálý tým, který běžně zajišťuje provoz i na ostatních sálech a v pohotovosti. Sestry pracující na CS jsou instrumentářky, které si toto pracoviště samy zvolily. Považují za vynikající mít pracoviště CS obsazeno tímto způsobem.

Na počátku bylo sbírání zkušeností

Nemohu nevzpomenout úplné začátky stavby našeho pracoviště. S projektem stavby jsme byli seznámeni a měli jsme možnost se k němu vyjádřit. Této možnosti jsme využili a řada našich připomínek byla akceptována na počátku stavby i později při konečných úpravách našeho budoucího pracoviště. Později jsme byli pověřeni vedením operačních sálů a sterilizace a přípravou jejich zprovoznění. Spojení těchto dvou pracovišť na úrovni okresní nemocnice považuji za velmi výhodné především pro snadnou organizaci, řízení a koordinaci obou provozů. Pro mě bylo velkou výhodou, že jsem si mohla vybrat své nejbližší spolupracovníky. Ostatní místa jsme obsazovali společně s personálním oddělením. Se všemi byl veden rozhovor, ve kterém byli seznámeni s pracovními požadavky a při němž si každý mohl vybrat sobě nejbližší pracovní úsek. Tím jsme předešli mnoha zklamáním a problémům.

Představy o budoucím pracovišti jsme doplňovali stážemi na různých pracovištích CS v České republice i v zahraničí. Vědomosti o provozu CS jsme získali z kurzů.

To vše, spolu s ideály a trochou naivity, nás posouvalo vpřed. Nebylo to snadné období, ale vše nám vynahradila spokojenost s pracovištěm, uznání předních odborníků z oblasti provozu CS a zájem kolegyň z jiných pracovišť v republice.

Organizace a řízení provozu

Své zkušenosti z organizace a řízení bych nyní chtěla shrnout do několika bodů. Slušnost, přímočarost, otevřenost a pravdomluvnost jsou vstupní bránou ke shodě na pracovišti. Všechny kategorie pracovníků jsou informovány o chodu pracoviště, ekonomické situaci, věcech příjemných i nepříjemných. Držím se hesla „důvěřuj a prověřuj“. Své pracoviště neřídíme od psacího stolu, ale z provozu. Se svými staničními sestrami tudíž zajišťujeme pohotovostní služby a podílíme se na obsazování míst za chybějící sestry, což vede k dokonalému poznání provozu na všech úsecích nejen z teoretického, ale i praktického hlediska.

V rámci poznání obou pracovišť, erudovanosti sester CS, ale i vzhledem k určité rivalitě mezi děvčaty na obou úsecích jsem dospěla k názoru, že bude vhodné, aby se po jedné a měsíčních intervalech vzájemně na obou pracovištích střídala. Po překonání počátečních rozpaků se to stalo pravidlem. Řevnivost vůči způsobu práce, jejímu množství a dokonalosti jejího provedení vymizela. Děvčata obě pracoviště znají, a tak jsme zároveň vyřešili zastupitelnost na obou úsecích v době neschopenek a dovolených. Sestra instrumentářka z CS také přijímá pacienty na operační sály. Toto je naše zvláštnost, neboť tuto práci mívá na starosti anesteziologická sestra. Sestry z CS tedy nejsou stresovány prací u instrumentačního stolku, ale uplatňují se v roli přijímající a obíhající sestry. Sestry z COS si naopak zopakují péči o nástroje, setování a sterilizaci.

Kontakty a spolupráce

Velkou pozornost věnujeme spolupráci s oddělením. V začátcích, kdy jsme přebírali veškerou přípravu materiálu a sterilizaci pro jednotlivá oddělení, se na každé schůzce s vrchní sestrou probraly požadavky oddělení a stanovila se určitá pravidla, která obě strany dodržují. Dekontaminovaný materiál, částečně umytý a v igelitových pytlích se žádankou na určitý druh, je svážen z dohodnutého místa v době od 6 do 8 hodin sanitářem CS. Rozvoz vysterilizovaného materiálu se provádí od 13 do 14 hodin. Tento „jízdní řád“ se nekompromisně dodržuje. Pokud materiál není ve smluvenou dobu na smluveném místě, musí si odvoz zajistit oddělení samo.

Příprava písemné a obrazové dokumentace k převazovým setům, operačním sadám, převazovému materiálu pro oddělení a sály nám dala mnoho práce. Dnes slouží jako „kuchařka“ pro sestry začínající i zkušené, které ji mají při setování stále po ruce. Slouží jako předloha i kolegyním, jež teprve nová pracoviště chystají. Nezbytná je spolupráce s hygienickou službou v oblasti testování sterilizačních přístrojů, kontrol sterility, stavu prostředí a výběru dezinfekčních prostředků. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s operatéry jednotlivých operačních oborů. n

Sestry – instrumentářky pracují univerzálně na všech sálech, kromě ortopedického. Tam je kvůli náročnosti a množství instrumentária stálý tým, který běžně zajišťuje provoz i na ostatních sálech a v pohotovosti. Sestry pracující na CS jsou instrumentářky, které si toto pracoviště samy zvolily. Považují za vynikající mít pracoviště CS obsazeno tímto způsobem.

Na počátku bylo sbírání zkušeností

Nemohu nevzpomenout úplné začátky stavby našeho pracoviště. S projektem stavby jsme byli seznámeni a měli jsme možnost se k němu vyjádřit. Této možnosti jsme využili a řada našich připomínek byla akceptována na počátku stavby i později při konečných úpravách našeho budoucího pracoviště. Později jsme byli pověřeni vedením operačních sálů a sterilizace a přípravou jejich zprovoznění. Spojení těchto dvou pracovišť na úrovni okresní nemocnice považuji za velmi výhodné především pro snadnou organizaci, řízení a koordinaci obou provozů. Pro mě bylo velkou výhodou, že jsem si mohla vybrat své nejbližší spolupracovníky. Ostatní místa jsme obsazovali společně s personálním oddělením. Se všemi byl veden rozhovor, ve kterém byli seznámeni s pracovními požadavky a při němž si každý mohl vybrat sobě nejbližší pracovní úsek. Tím jsme předešli mnoha zklamáním a problémům.

Představy o budoucím pracovišti jsme doplňovali stážemi na různých pracovištích CS v České republice i v zahraničí. Vědomosti o provozu CS jsme získali z kurzů.

To vše, spolu s ideály a trochou naivity, nás posouvalo vpřed. Nebylo to snadné období, ale vše nám vynahradila spokojenost s pracovištěm, uznání předních odborníků z oblasti provozu CS a zájem kolegyň z jiných pracovišť v republice.

Organizace a řízení provozu

Své zkušenosti z organizace a řízení bych nyní chtěla shrnout do několika bodů. Slušnost, přímočarost, otevřenost a pravdomluvnost jsou vstupní bránou ke shodě na pracovišti. Všechny kategorie pracovníků jsou informovány o chodu pracoviště, ekonomické situaci, věcech příjemných i nepříjemných. Držím se hesla „důvěřuj a prověřuj“. Své pracoviště neřídíme od psacího stolu, ale z provozu. Se svými staničními sestrami tudíž zajišťujeme pohotovostní služby a podílíme se na obsazování míst za chybějící sestry, což vede k dokonalému poznání provozu na všech úsecích nejen z teoretického, ale i praktického hlediska.

V rámci poznání obou pracovišť, erudovanosti sester CS, ale i vzhledem k určité rivalitě mezi děvčaty na obou úsecích jsem dospěla k názoru, že bude vhodné, aby se po jedné a měsíčních intervalech vzájemně na obou pracovištích střídala. Po překonání počátečních rozpaků se to stalo pravidlem. Řevnivost vůči způsobu práce, jejímu množství a dokonalosti jejího provedení vymizela. Děvčata obě pracoviště znají, a tak jsme zároveň vyřešili zastupitelnost na obou úsecích v době neschopenek a dovolených. Sestra instrumentářka z CS také přijímá pacienty na operační sály. Toto je naše zvláštnost, neboť tuto práci mívá na starosti anesteziologická sestra. Sestry z CS tedy nejsou stresovány prací u instrumentačního stolku, ale uplatňují se v roli přijímající a obíhající sestry. Sestry z COS si naopak zopakují péči o nástroje, setování a sterilizaci.

Kontakty a spolupráce

Velkou pozornost věnujeme spolupráci s oddělením. V začátcích, kdy jsme přebírali veškerou přípravu materiálu a sterilizaci pro jednotlivá oddělení, se na každé schůzce s vrchní sestrou probraly požadavky oddělení a stanovila se určitá pravidla, která obě strany dodržují. Dekontaminovaný materiál, částečně umytý a v igelitových pytlích se žádankou na určitý druh, je svážen z dohodnutého místa v době od 6 do 8 hodin sanitářem CS. Rozvoz vysterilizovaného materiálu se provádí od 13 do 14 hodin. Tento „jízdní řád“ se nekompromisně dodržuje. Pokud materiál není ve smluvenou dobu na smluveném místě, musí si odvoz zajistit oddělení samo.

Příprava písemné a obrazové dokumentace k převazovým setům, operačním sadám, převazovému materiálu pro oddělení a sály nám dala mnoho práce. Dnes slouží jako „kuchařka“ pro sestry začínající i zkušené, které ji mají při setování stále po ruce. Slouží jako předloha i kolegyním, jež teprve nová pracoviště chystají. Nezbytná je spolupráce s hygienickou službou v oblasti testování sterilizačních přístrojů, kontrol sterility, stavu prostředí a výběru dezinfekčních prostředků. Velkou pozornost věnujeme spolupráci s operatéry jednotlivých operačních oborů. n

Ohodnoťte tento článek!