Proč se stále umírá na astma?

Asthma bronchiale stále patří mezi smrtelné nemoci. Úmrtí na astma jsou vzácná ve srovnání s kardiovaskulárními nebo nádorovými onemocněními. Ale jsou. Proč?

Ve většině případů totiž bylo možno úmrtí předejít. Podle britské studie pouze 11 % úmrtí na astma přišlo bez varování a nebylo by možno tyto nemocné ani včasnou a správnou léčbou zachránit. V ostatních případech by při správném posouzení varovných známek a příznaků a nasazení včasné intenzívní léčby šlo úmrtí zabránit. Tyto údaje nás vedou k zamyšlení, zda jsou naši pacienti správně léčeni a dostatečně edukováni. Je třeba, aby pacient přijal diagnózu astmatu, sám se na kontrole nemoci podílel a dovedl správně zasáhnout v případě náhlého zhoršení nemoci (exacerbaci).

Kdy se léčba nedaří

Jsou dvě takové skupiny pacientů, kdy se nám léčba astmatu „nedaří“. První jsou nemocní, kteří mají obtížně léčitelné astma (OLA). Tvoří 5 % astmatické populace. Tito nemocní ani přes dobrou spolupráci (compliance) a moderní léčbu nemají astma plně pod kontrolou. Do této skupiny OLA patří křehké astma, aspirin senzitivní astma, menstruační – premenstruální astma, kortikodependentní a kortikorezistentní astma. Pro léčení pacientů s OLA vznikají speciální centra. Také kouření působí negativně na léčbu astmatu. V poslední době bylo prokázáno, že kouření snižuje účinnost inhalačních kortikosteroidů (IKS). A kouří nebo kouřilo 25 – 50 % astmatiků!

Druhou skupinou jsou nemocní, kteří nespolupracují, nedodržují režim léčby. Rozbor jednotlivých úmrtí na astma ukazuje, že významným rizikovým faktorem je nesprávná nebo zcela chybějící preventivní léčba astmatu. Je to způsobeno buď chybou lékařské péče, nebo – a mnohem častěji, noncompliance pacienta. I světové studie potvrzují, že pouze 50 % astmatiků (dětí i dospělých) dodržuje léčebný režim při užívání preventivní léčby. Noncompliance se zvyšuje, pokud pacient není dostatečně a opakovaně edukován, má složité schéma léčby, neumí správnou techniku inhalace a pokud je špatná komunikace mezi ním, jeho rodinou a zdravotníky.

Pacient jako partner

Pacient by měl být naším partnerem a spolupodílet se na kontrole nemoci. Ke každému pacientovi bychom měli přistupovat individuálně, vybrat mu vyhovující režim léčby, vhodný inhalační systém a zjistit, zda se na jeho nespolupráci nepodílí i jiné faktory, např. doplatky na jeho léky.

Kazuistika

Zbytečná smrt

Nemocná narozená v roce 1965. Od 3 let věku mívala záchvaty klidové dušnosti, od 12 let stále častější. Byla jí prokázána alergie na roztoče a peří. Od 11 let se léčila pro těžké perzistující astma. Bývala průměrně 2 – 3krát za rok hospitalizována pro těžké záchvaty dušnosti. Od 12 let užívala kromě běžné protiastmatické léčby systémové kortikosteroidy. Každý rok jezdila do lázní.

V 15 letech (1980) jí byl přidán k léčbě inhalační kortikosteroid – Becotide 50 mýg 2 x 4 vdechy, přesto se systémové kortikosteroidy nedaří vysadit. Mívala i časté infekční exacerbace léčené antibiotiky. Kvůli astmatu chodila od 6. třídy do zvláštní školy a nedoučila se deštníkářkou.

Od 17 let byla v plném invalidním důchodu. Od této doby byla v péči našeho oddělení. Až do jejích 27 let bylo její astma nestabilní i přes intenzívní a často měnící se protiastmatickou léčbu, stále kortikodependentní, opakovaně byla hospitalizovaná. Už v této době zapomíná brát preventivní léky, sama si zvyšuje dávky systémových kortikosteroidů, užívá velmi často úlevové léky.

Během těchto 10 let se provdala, na krátkou dobu byla zaměstnaná jako telefonistka, prodělala 4 interrupce, 1 porod sekcí. Během těhotenství navštívila 35krát naše oddělení pro obtíže, dostávala ambulantně bronchodilatační léčbu infúzemi nebo inhalacemi. Měla rodinné problémy, manžel byl alkoholik, následoval rozvod.

Ve 27 letech jí byl znovu vyměněn IKS za Pulmicort Turbuhaler 200 mýg 2 x 2 vdechy, stav se začal stabilizovat, podařilo se vysadit systémové kortikosteroidy. V této době se znovu vdala, porodila druhé dítě. Těhotenství proběhlo bez komplikací. Další 4 roky astma stabilní, chodila málo na kontroly, vysazovala preventivní léčbu. Opět rodinné problémy s alkoholizmem druhého manžela.

V 31 letech přichází po půl roce na kontrolu v pátém měsíci těhotenství. Preventivní léčbu neužívá. Má dobré plicní funkce. Opět upozorněna na nutnost užívání trvalé preventivní léčby.

Na další smluvené kontroly nedochází. Dle sdělení matky (také těžká astmatička léčená na našem oddělení) porodila zdravou dceru. Užívá jen úlevové léky, občas mívá těžké záchvaty dušnosti. Po roce od narození dcery přichází v paroxysmu dušnosti. Na spirometrii prokázaná středně těžká obstrukce. Opět edukována, znovu nasazen IKS.

Celý rok opět nepřichází ke kontrole, posílá si matku pro úlevové léky. Matka také edukována, trváme na fyzické kontrole pacientky. Ve 34 letech (1999) opět přichází, léčí se nárazově Euphyllinem a denně si 10 – 12krát vdechuje beta2mimetika s krátkodobým účinkem. Léky si shání od známých. Opět nasazeny IKS, opět edukována, vydán písemný plán léčby. Astma se znovu stabilizovalo, ale stále se vše opakovalo.

V červnu roku 2000 umírá doma v těžkém astmatickém záchvatu ve věku 35 let. Poslední spirometrie byla provedená při kontrole v roce 1999, kdy necelý rok užívala preventivní léčbu a měla výborné ventilační hodnoty!

Závěr

Základem efektivní léčby astmatu jsou moderní účinné léky, ale nezastupitelnou roli má edukace. Studiemi bylo prokázáno, že opakovaná a trpělivá edukace rozptyluje u nemocných obavy z nemoci, zvyšuje jejich compliance a hlavně snižuje úmrtnost na astma! V ČR úmrtnost na astma klesá a podobný trend je i ve světě. V roce 1954 zemřelo v ČR na astma 10 lidí na 100 000 obyvatel. V posledních letech umírají 3 lidé na 100 000.


SOUHRN

Asthma bronchiale stále patří mezi smrtelné nemoci. Mezi pacienty s vysokým rizikem úmrtí na astma patří nemocní, kteří mají v anamnéze těžké astmatické záchvaty, nemocní neužívající preventivní léčbu, nemocní léčení vysokými dávkami systémových kortikosteroidů, nemocní s velkou spotřebou úlevových léků. Největší skupinou jsou nemocní nespolupracující a nedodržující režim léčby. Bylo prokázáno, že opakovaná a trpělivá edukace rozptyluje u nemocných obavy z vedlejších účinků léků, zvyšuje compliance a snižuje úmrtnost na astma. Úmrtnost na astma v ČR klesá, přesto umírají 3 lidé na 100 000 obyvatel.

SUMMARY

Asthma bronchiale is still one the mortal diseases. Patients with high risk of astma – related death are those who have hard attacks of asthma in anamnesis, patients not using controller medications, patients treated with high doses of systemic corticosteroits, patients with high usage of reliever medications and the largest group are patients with noncompliance and breaking treatment régime. It was proved that repeated long-termed education reduces fear of averse drug reactions, increases compliance and decreases mortality on asthma. In Czech Republic the mortality on asthma decreases, nevertheless still 3 of 100 000 people die on asthma.


O autorovi: Eva Feketeová, vrchní sestra, LERYMED s.r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha 4

Ohodnoťte tento článek!