Program „Pacient Partnerem“ inspiroval

V květnu letošního roku jsem se zúčastnila třetí části školení „Kurz vybraných problémů péče o revmatiky“, který pořádal Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Součástí byla také přednáška o programu „Pacient Partnerem“. Hlavním subjektem projektu je pacient, protože on zná svou chorobu nejlépe, a pokud je správně informován, stává se komunikace mezi ním a lékařem podnětná a konstruktivní. Znamená to, že pacient v tomto programu nejen pasívně přijímá to, co mu péče v systém zdravotního zabezpečení poskytuje, ale také se sám na své léčbě aktivně podílí.

Vznik RevmaLigy v Bruntále

Po návratu z Brna jsem o školení informovala MUDr. Galatíkovou, odbornou lékařku revmatologické ambulance, která se rozhodla projekt pro své pacienty podporovat a pomoci mi při založení pobočky pacientské organizace RevmaLiga v Bruntále. Dne 19. září 2000 jsme měli první schůzku, která se setkala u pacientů s velkým úspěchem. Účast rodinných příslušníků na sezeních vítáme a budeme ji i nadále podporovat.

Pacienti bruntálské RevmaLigy se scházejí jednou měsíčně. Součástí setkání je přednáška a následná beseda s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Například proběhla přednáška na téma osteoporóza, plánujeme uskutečnit návštěvu specialisty na výživu, lékaře ortopedické ambulance, psycholožky, praktický kurz první pomoci ve spolupráci s ARO oddělením bruntálské nemocnice atd.

Další část setkání je zaměřena na získání doplňujících informací o revmatických chorobách, výuku anatomie, fyziologie, seznámení pacientů s novými ošetřovacími metodami a další informace přímo souvisejícími s revmatologií. Nejoblíbenější částí schůzky je rehabilitační a relaxační cvičení.

Všichni doufáme, že se program „Pacient Partnerem“ stane účinným nástrojem vzdělávání revmatických pacientů v naší oblasti.

Foto archív RÚ, Praha

Ohodnoťte tento článek!