Program Prevence 2000

V současnosti vzniká řada iniciativ, které se věnují problematice léčby a prevence obezity. Mezi ně patří i vznikající zdravotní systém Prevence 2000, který je zaměřen do oblasti primární prevence a zdravého životního stylu. Základem systému je spolupráce klienta s lékařem při vytváření dlouhodobého individuálního zdravotního programu, který je zaměřen na včasný záchyt rizikových faktorů negativně ovlivňujících zdraví. Prevence 2000 jako první u nás ukládá zdravotní program klienta na čipovou kartu. To umožnuje snadné sledování zdravotního stavu a výsledků léčby. Za udržení či zlepšení sledovaných zdravotních parametrů je klient bonifikován. Program Prevence 2000 věnuje velkou pozornost zdraví žen. Jako výraznou pomoc je např. vnímáno označení potravin. Potraviny nelze jednoduše rozdělit na zdravé a nezdravé, je nutné především změnit stravovací návyky.

V rámci prevence obezity ve spolupráci s Merilinkou nabízíme soutěž kilo za kilo, kdy za každý zredukovaný kilogram je náš klient bonifikován 100 korunami. Tímto netradičním způsobem se snažíme o prosazování myšlenek zdravého životního stylu. Věřím, že erudované sestry se v budoucnu stanou naším hlavním spolupracovníkem při prosazování prevence.

MUDr. René Vlasák

Ohodnoťte tento článek!