Program prevence nádorových onemocnění prsu

Česká společnost podpory zdraví v květnu představila svůj program Fons vitae, připravený ve spolupráci s Onkologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Program se zaměřuje především na včasný záchyt prvých příznaků onemocnění, dále na pomoc pacientkám a zdravotnickým zařízením pečujícím o onkologicky nemocné pacientky.

Každoročně onemocní karcinomem prsu více než čtyři tisíce žen, což znamená v průměru každá čtrnáctá žena. Díky uplatnění moderních léčebných postupů je však úspěšnost léčby nádorového onemocnění prsu u nás na dobré úrovni. Jak uvedl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., děkan Lékařské fakulty MU v Brně a hlavní odborník MZ ČR pro onkologii, je úspěšnost léčby rozhodující měrou ovlivněna časností jejího zahájení. Včasný záchyt je jak z organizačního, tak technického hlediska v rukou společnosti. Předpokládá se ovšem spolupráce lékařů s těmi, kterých se to týká, tj. ženami.

han

Fons vitae – linka pomoci pacientkám s nádorovým onemocněním prsu tel.: 02/20 382 188

Ohodnoťte tento článek!