Prohlášení ČAS k platům lékařů

28. ledna – ČAS je znepokojena výsledky jednání MZČR, ČLK a LOK v oblasti uvolnění finančních prostředků na platy lékařů na základě akce „Děkujeme, odcházíme“.

ČAS nedisponuje nyní oficiálním stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, které by potvrzovalo, že uvolněné 2 miliardy korun budou použity jen na zvýšení platů lékařů. Pokud bude tato informace potvrzena, je pro ČAS tento výsledek jednání nepřijatelný. Česká asociace sester do této chvíle chápala, že se české zdravotnictví dostalo do situace akutního nedostatku finančních prostředků a jakékoli požadavky na zvyšování platů jsou nereálné. ČAS chce podporovat reformní kroky vlády, které by vedly ke zlepšení situace ve zdravotnictví.

ČAS deklarovala, že nelékaři z řad členů ČAS nebudou zhoršovat již tak dost vypjatou situaci a nebudou podporovat nátlakové akce. Platy nelékařů vnímáme také jako dlouhodobě podhodnocené a již dlouho na tento fakt poukazujeme. Nicméně výsledek jednání odborů s MZ ČR a ČLK, které řeší jen platy lékařů, by znamenal, že ti, kteří v době neklidu stabilizovali situaci ve zdravotnictví, by na to doplatili. V této souvislosti ČAS považuje za naprosto nesystémové řešit platy jediné skupiny zdravotníků na úkor těch ostatních, bez kterých se poskytovat zdravotní péče vůbec nedá, zejména sester.


O autorovi: Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, Prezidentka České asociace sester

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!