Projekt 35

Rakovina prsu postihuje i velmi mladé ženy. Ze 6000 Češek, u nichž je ročně odhalena, je sice většina starší 50 let, zhruba 100 z nich jsou ale ženy do 35 let. Výjimkou nejsou ani dvacetileté dívky. Rakovina prsu u žen do 35 let tvoří 2 % nových případů, onemocnění u nich ovšem postupuje mnohem rychleji.

Projekt 35, který se zaměřuje na prevenci a léčbu mladých žen, vznikl před čtyřmi lety, dosud sloužil hlavně ke sběru dat o výskytu onemocnění u mladých Češek. V další etapě se soustředí na sjednocení a aktualizaci léčebných postupů u mladých žen. V databázi pacientek s rakovinou prsu do 35 let je zatím 135 žen, postupně se bude rozšiřovat. Do klinického výzkumu se tak zapojí všechna onkologická pracoviště v ČR. Ze statistik sice vyplývá, že u 90 % pacientek je díky screeningu odhalen nádor včas, screening však hradí zdravotní pojišťovny jen ženám od 45 do 75 let. Na možnosti vyšetření upozorňuje ženy Aliance žen s rakovinou prsu. Zastřešuje 47 sdružení onkologických pacientek. Aliance podporuje pacientky během léčby i po jejím ukončení.

Ohodnoťte tento článek!