Projekt Inkontinence v ošetřovatelské praxi

Česká asociace sester společně s Českou společností podpory zdraví a Inco Forum se podílí na výzkumu inkontinence v ošetřovatelské praxi.

Cílem tohoto šetření je zjistit výskyt inkontinetních pacientů/klientů ve všech typech zařízení, kde je poskytována ošetřovatelská péče, a zmapovat možnosti zlepšení kvality života inkontinentních pacientů/klientů v těchto zařízeních. Na podkladě tohoto projektu by měla být i formulace národního standardu ošetřovatelské péče o inkontinentní pacienty/klienty a příprava vzdělávacích programů pro sestry v rámci celoživotního vzdělávání.

Projekt byl zahájen v polovině května. Sběr dat k šetření tohoto projektu bude probíhat v léčebnách dlouhodobé péče, ústavech sociální péče, domovech pro seniory a v agenturách domácí péče. Metodou sběru dat budou rozhovory se sestrami, pečovatelkami a ošetřovatelkami, které o inkontinentní pacienty/klienty pečují. Bude použita metoda dotazníků. Získaná data budou anonymní a budou zpracována jako celek.

Tým, který na tomto projektu spolupracuje, je složen ze zástupců tří společností. Za Českou asociaci sester Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA – prezidentka ČAS, Bc. Milada Appeltová – viceprezidentka ČAS, Miloslava Machovcová, za Českou společnost podpory zdraví PhDr. Zdeněk Kučera, Inco Forum zastupuje prof. MUDr. Eva Topinková, DrSc., další členkou je Bc. Nina Müllerová z odboru vzdělávání a vědy MZ ČR.


Bc. Milada Appeltová viceprezidentka ČAS

Ohodnoťte tento článek!