Projekt, na který jsme dlouho čekali, je spuštěn

Projekt s názvem „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož generálním dodavatelem pro MZ ČR je IPVZ.

Konference

Tento projekt bude pod odbornou záštitou České asociace sester probíhat v období 2011-2013 ve všech krajích ČR (kromě hlavního města Prahy a Plzně).

V každém kraji se uskuteční 2- 6 konferencí a 4-12 seminářů (podle velikosti kraje), a to minimálně ve 3 městech každého kraje. Koncept organizace vzdělávání je navržen na principu jedné konference a dvou odpoledních seminářů v jeden den na jednom místě.

Tematické zaměření jednotlivých konferencí a seminářů je: onkologie, kardiovaskulární onemocnění, cerebrovaskulární onemocnění, péče o seniory a nutriční péče.

Součástí každé konference a semináře budou ještě další témata, která nás zajímají:

* Právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům, komunikace.
* Řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců.
* Péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice.

Česká asociace sester, která je největší profesní organizací sdružující nelékařské profese, převzala nejen garanci nad těmito akcemi, ale zajistila ze svých řad i erudované a zkušené přednášející.

Jak se to povedlo, ukázala již první konference, která se konala 6. září 2011 v Havířově. Na celé organizaci významně spolupracovala NsP Havířov a její náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Renata Tydlačková.

Celý program vyzařoval odborné znalosti a zkušenosti všech přednášejících, kteří se problematice věnují již mnoho let.

Těšíme se na setkání s vámi všemi, kteří se rozhodnete doplnit si svoje znalosti a přijdete na společné akce, které se konají po celý podzim tohoto roku.

Pozvánky a přihlášky najdete na www.cnna.cz

Účastnické poplatky jsou při splnění podmínek hrazeny ze zdrojů MZ ČR a ESF EU. Příjemci podpory jsou všichni zdravotničtí pracovníci v ČR s výkonem práce mimo území hl. města Prahy.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!